Enter code Log in
 
Víte, že naslouchání je druh umění?

Někomu to může znít až triviálně. Co je umění na tom, že někomu naslouchám? Poslouchám přece lidi celý den a není na tom nic obdivuhodného. Jenže když se na chvíli zastavíme a zamyslíme se nad tím, jestli skutečně lidem nasloucháme, můžeme dojít k zajímavým závěrům. Možná si uvědomíme, že občas někomu skočíme do řeči, ztratíme pozornost, převedeme řeč na sebe, nenecháme člověka domluvit nebo mu udělíme nevyžádané rady. Jen pro ilustraci si představme situaci, kterou každý z nás už určitě zažil.

 

On řekne: „Vždycky chodíš pozdě.“

Ona řekne: „Vždycky na mě spěcháš.“

Jeden bod pro něho, jeden bod pro ni. Celkové skóre: nula.

Je to jeden příklad za všechny, kdy druhého člověka slyšíme, ale nenasloucháme mu. Jak tvrdí Michael P. Nichols ve své knize Umění naslouchat: Naslouchání není potřeba, kterou máme. Je to dar, který dáváme. V této zajímavé příručce najde čtenář mnoho rad, jak může zlepšit své naslouchací dovednosti a pomoci lidem, aby ho vyslechli. Pro personalisty je schopnost naslouchat novým kandidátům a stávajícím zaměstnancům klíčová. Uveďme proto několik důležitých principů.  

  • Překonejte nutkání přerušovat a říkat vaše názory, zkušenosti a rady.
  • Pokud cítíte u druhé strany zájem, můžete člověku nabídnout, jestli chce slyšet váš návrh či radu.
  • Nesnažte se člověku vymlouvat jeho pocity a zlehčovat je.
  • Občas přeformulujte, co druhý říká, aby viděl, že ho posloucháte.
  • Mluvte raději v „já“ sděleních než „ty“ obviněních (např. „Moc ráda bych zašla do divadla.“ místo „Nikdy mě nevezmeš do divadla.“)
  • Ve vypjatých situacích se nehádejte, ale zastávejte strategii „Řekni mi o tom více.“

Základním krokem ke zlepšení v oblasti naslouchání tedy není znalost nějakých konkrétních technik. Je to upřímná snaha věnovat pozornost tomu, co se děje v soukromém životě člověka, se kterým vedeme rozhovor.

Veronika Gregušová

Kontakt pro média:
Martin Jelínek / marketingový ředitel
+420 777 668 475
martin.jelinek@motivp.com