Enter code Log in
 
Zlaté stránky - Kdo nedokázal na „pohyblivý cíl“ přesně namířit?

Po velkých jménech světových se dostaneme také na naši českou půdu a podíváme se na příběh Zlatých stránek. Není asi s podivem, že s postupem on-line světa se i telefonní čísla přesunula na internet. Původně tlustý seznam telefonních čísel, který se začal vydávat již v roce 1991, tak v roce 2015 vyšel v mnohem užší podobě naposledy. 

Telefonní seznamy se ve světě objevily – vcelku logicky – s prvními telefony, nicméně jejich podoba se v průběhu času značně proměnila. První tištěný seznam, který byl vydán v USA v roce 1878, byl tak naplněn cca 50 jmény (spolu)majitelů telefonů. Vám pak „stačilo“ zavolat na ústřednu, říct jméno toho, s kým chcete spojit, a spojovatelka zpaměti číslo vytočila… Žluté nebo zlaté stránky vznikly o pár let později v tiskárně, kde údajně došel bílý papír a bylo nutné ho nahradit žlutým, kterého byl přebytek. Tak vznikla celá koncepce soukromých telefonních čísel na bílých stránkách a firemních na těch žlutých.

Nicméně vraťme se zpět na naše území… První rozsáhlejší telefonní seznam vznikl začátkem devadesátých let 19. století, vyšel pod záštitou Poštovního úřadu a čítal kolem tisícovky kontaktů. Obsah ovšem rostl dost rychlým tempem a seznam vydaný v roce 1928 už měl zhruba 580 stran. Změna v podobě samotného vydavatele nastala až v roce 1992, kdy se Zlatých stránek chopila soukromá společnost Mediatel. Ta jako první začala s uveřejňováním komerčních telefonních čísel, která fungovala částečně jako inzerce. 

Zlaté stránky v papírové podobě ukončily svou činnost v roce 2015. Důvodem byl přesun vyhledávání telefonních čísel zejména na internetové vyhledávače a samozřejmě fakt, že pevné linky jako takové začaly být ve velkém nahrazovány mobily. Celé napjaté situaci se zužováním původně obsáhlého seznamu neprospěla ani kauza z roku 2009 a spor vydavatele Zlatých stránek se společností O2, která dle rozhodnutí soudu nepravdivě uveřejnila konec tištěné podoby seznamu. To, co ve Francii tušili již v roce 1980, kdy vznikl první „z počítače dostupný“ seznam v síti Minitel, Mediatel relativně dlouhou dobu zanedbával. Nepomohlo ani celkem vydaných 70 000 000 výtisků, 250 000 zaregistrovaných firem a podnikatelů, ani těžká váha, která v maximu dosahovala téměř dvou kilogramů.

Společnost Mediatel ovšem pokračuje dál a nabízí své služby v oblasti online marketingu… Věřme, že se jí podaří trefit cíl a nabýt své dřívější slávy.

(Zdroj: Yellow pages. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2016 [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_pages)

Jak potom v tomto prostředí pracovat, se dozvíte na naší konferenci Střelba na pohyblivý cíl, která se uskuteční již 9. června v Praze. Přihlaste se ještě dnes a získejte náskok v následujících otázkách:

Co vše je téměř během okamžiku jinak a co s tím?
O co se mohu opřít v současném dynamickém prostředí?
Jak stát nohama pevně na zemi, když se zem posouvá?


Budoucnost je tady a teď a na to se vyplatí připravit!
  

Mít náskok, to už se vyplatí! Těšíme se na viděnou.:-)

Mgr. Pavlína Šprachtová
Produktový manažer

Kontakt pro média:
Martin Jelínek / marketingový ředitel
+420 777 668 475
martin.jelinek@motivp.com