Enter code Log in
 
Buďte lepším lídrem díky deseti pravidlům Davida Marqueta, kapitána atomové ponorky

Dnes vám představujeme řečníka CMX summitu Davida Marqueta. Na summitu CMX Summit East hovořil o leadershipu zaměřeném na komunity. Nezáleží na tom, zda vedete skupinu lidí, řídíte nějaký tým nebo si zakládáte firmu. Pochopit, jak správně vést, je něco, co v našem každodenním životě můžeme využívat všichni. Jsme nadšeni, že vám můžeme přinést propracovaný pohled na to, jak vynést společnost na vrchol: budování skupiny očima lídra americké armády, který své zemi sloužil dlouhých 28 let.

David Marquet je bývalý velitel americké ponorky, který u amerického námořnictva prožil fascinující příběh triumfu a vypráví ho v bestselleru Otočte loď (Turn the Ship Around).

Patří mezi nejrespektovanější představitele leadershipu ve Spojených státech amerických.

Po absolutoriu na americké Naval Academy, kde patřil mezi nejlepší studenty, převzal v roce 1981 velení USS Santa Fe. Ponorka Santa Fe patřila k těm s nejhorším výkonem v celé flotile. Během příštích 28 let ji za pomoci leadershipu posunul z „nejhorší na nejlepší“.

Davidova filozofie vedení zní: „Pokud jsou lídři opravdu silní, vloží svou sílu do ostatních.“ A to je přesně to, o co se musíme snažit všichni, pokud chceme vybudovat trvale fungující organizaci či firmu postavenou na lidech. Před jeho projevem při summitu CMX Summit East jsme s Davidem hovořili o nejúčinnějších způsobech, díky kterým se můžete stát ještě silnějším lídrem své skupiny.

1. Věnujte čas rozhovorům o úmyslech

“Věnujte hodně času rozhovorům zaměřeným na úmysly. Mluvte se členy své skupiny o tom, čeho chtějí dosáhnout, a skutečně jim naslouchejte.”

Mnoho lídrů podlehne pokušení nastavit vizi své organizace, aniž by se předem ujistili, zda její členové v její budoucnost skutečně věří.

„Nediktujte své skupině, na jakých základních kamenech má stavět,“ upozorňuje David. „Veďte o nich společné rozhovory.“

David Marquet

2. Buďte tolerantní k odlišným postojům

I když je pro každou skupinu životně důležité mít společný úmysl (například ve formě programového prohlášení), může existovat řada různých způsobů, jak řešit problémy, které se vyskytnou. „Ptejte se lidí: Jaký lepší svět si společně představujeme?’“ navrhuje David.

Ale neurčujte metody. Právě tady mohou vyniknout opravdoví lídři. “Buďte tolerantní k různým přístupům, díky kterým se ke společnému cíli dostanete.”

David Marquet

3. Pomáhejte lidem přicházet s vlastními řešeními

Zde je velmi důležitá tolerance. „Když za vámi přijdou lidé něco řešit, přicházejí s problémem, ne s řešením? Přicházejí za vámi se slovy: ,Řekněte mi, co mám dělat´?“

Pokud ano, je to vážný problém. Měli by za vámi přicházet s vlastními metodami a přístupy k řešení problému, k čemuž je zmocní vaše vedení a jejich důvěra ve vás.

“Členové vašeho týmu by měli pochopit problematiku, váš kolektivní záměr a přijít s nějakým řešením. Nefunguje-li to tak, není vaše skupina zdravá.”

David Marquet

4. Postarejte se o bezpečné myšlení.

“Úkolem lídrů je zajistit bezpečné myšlení,” vysvětluje David. Pokud se lidé cítí v bezpečí, budou za vámi přicházet s kreativními řešeními a vy do nich budete vkládat část svého vedení.

„Zájmové skupiny jsou tvořeny dobrovolníky, kteří se rozhodli dělat svou práci zadarmo. Pravidla pro budování takové skupiny jsou zcela odlišná od pravidel tradičních organizací. Místo toho, abyste lidem říkali, co mají dělat, travte s nimi více času komunikací o úmyslech.”

David Marquet

5. Vyjasněte si společný jazyk – společně.

Zatímco budete budovat důvěru a umožňovat lidem svobodně myslet, můžete se dostat na tenký led. Je to velmi křehké balancování. „Svoboda vytváří ve skupinách různé problémy. Pro mě to bylo v ponorce. Neustále jsem se pohyboval sem a tam. Potřeboval jsem delegovat vedení, ale nemohl jsem si dovolit chaos.” „Používání různých výrazů ve vaší organizaci vyvolává chaos,” říká David. Ale „člověk na vrcholu nemusí diktovat používaný slovník. Můžete si o něm promluvit.” Na základě těchto rozhovorů se pak můžete rozhodnout, na jakých termínech se skupina shodne.

David Marquet

6. Definujte role a procesy.

Co dalšího způsobuje chaos v komunitách? Nedostatečně definované role, oprávnění a procesy. Musíte je definovat. Opět zde platí, že byste měli začít rozhovorem, na jehož základě stanovíte pevné definice, posílené vzájemnou spoluprací a důvěrou.

“Jakmile stanovíte jasné definice, dosáhnete struktury, která umožňuje svobodu. Je to trochu paradoxní, ale je to tak.”

David Marquet

7. Nátlak nefunguje.

„Můžete po lidech vyštěkávat jeden promyšlený požadavek za druhým, abyste dosáhli krátkodobých zisků. Je to sice asi jednodušší cesta než ta moje, která vám ale umožní delegovat vedení velice řízeně. Vždy je to rychlejší.“

Nikdy ale nedosáhnete dlouhodobých cílů, v něž doufáte, pokud si myslíte, že můžete lidi k odvádění dobré práce donutit. To totiž generuje krátkodobé zisky na úkor dlouhodobého úspěchu.

David Marquet

8. Místo toho nastavte kulturu transparentnosti, otevřené zpětné vazby a sdílení. Zbytek přijde sám.

Podle Davida dosahují všichni dobří lídři toho, že se jim členové skupiny otevřou, pomocí taktiky založené na třech klíčových bodech:

1. Být transparentní
2. Vyzývat ke kritice
3. Sdílet

David Marquet

9. Ujistěte se, že se lidí cítí být součástí kolektivního „my” a ne vzdáleného „oni“.

David vysvětluje, že jedním z nejlepších lakmusových testů, který lze použít ke kontrole zdraví organizace, je naslouchat zájmenům, která lidé používají, pokud hovoří o jiném týmu, kolezích nebo vedoucích. Pokud lidé říkají „oni“ místo „my“, pak máte problém.

Začněte poslouchat: „Jaké zájmeno používají vaši lidé, pokud o sobě navzájem hovoří? Pokud je to ‘oni,’ pak máte nezdravou skupinu. Vždycky je to buď ,my´, nebo ,oni’. Není nic mezi tím,” vysvětluje David. Příště, až budete mluvit s členem vaší skupiny nebo se zaměstnancem vaší firmy, zaměřte se na to, jaké zájmeno používají k označení lidí ve zbytku organizace.

Jakmile začnete vytvářet společnou kulturu a zapojíte uvedené tipy, zjistíte, že se tato zájmena mění přirozeně sama.

David Marquet

10. Neobětujte dlouhodobý úspěch krátkodobým ziskům.

Investice do dlouhodobého úspěchu není snadná. Musíte počítat s tím, že se pod vámi zbortí nějaká půda, pokud kopete základy. „Veškerý čas je časem vytváření nebo časem schopnosti vytvářet. Počítejte s tím, že se dostaví dočasný neúspěch.”
To, co David vyzdvihuje jako hlavní úspěch svého vedení založeného na sdílení úmyslů, je následné uplatnění jeho podřízených jako samostatných velitelů. „Nejdůležitější vítězství bylo to, co se stalo tři, pět, sedm let poté. Deset let po skončení mé práce bylo vybráno deset důstojníků, aby se stali veliteli. I kdyby se potom dostali na vrchol tři, bylo by to zvláštní a pozoruhodné. Jenže my jsme jich měli deset.”

“Touha být dobrý ubíjí schopnost být ještě lepší.”

David Marquet

Kontakt pro média:
Martin Jelínek / marketingový ředitel
+420 777 668 475
martin.jelinek@motivp.com