Enter code Log in
10 přikázání leadershipu

Chcete-li se stát velkým vůdcem, zapamatujte si následujících 10 jednoduchých pravidel.

Skupina archeologů kopajících ve starověkých firemních archivech nedávno odhalila dvě záhadné tabulky s těmito vyrytými zákony:

I. Zůstaneš optimistický.
Vzhledem k tomu, že zaměstnanci k tobě vzhlížejí jako k vůdci, nesmíš na sobě nechávat zrnko starostí nebo pochyb, ze kterých by případně mohlo vzejít selhání.

II. Nebudeš nastavovat jen svůj směr. Chceš-li se stát vůdcem, musíš vytvořit vizi v myslích svých následovníků, musíš znát odkud a kam je chceš dovést. Budeš-li dělat v tomto směru chyby, tvá organizace poputuje zpátky k počátkům do pravěku.

III. Budeš vytvářet funkční plán. Žádný plán by neměl být vyryt v kameni, aby plány mohly být změněny při změně podmínek. Pokud jsi tak doteď neplánoval, pak jsi vpravdě nejspíš naplánoval selhání.

IV. Budeš zajišťovat dostatečné zdroje. I když je psáno, že víra hory přenáší, musí být tato víra doprovázena buldozery, jeřáby a placenými zaměstnanci, kteří vědí, jak je používat.

V. Budeš poslouchat více než mluvit. Vedení se neskládá z neustálého přednášení a poté vydávání rozkazů. Vedení se skládá především z pochopení, co si přejí jiní, a využívání toho po čem touží ke společnému dobru.

VI. Nebudeš pořádat schůzky bez agend. Před každým zasedáním dej jasně a spolehlivě vědět, o čem se bude diskutovat a jak dlouho. Pak poctivě dodržuj to co jsi předeslal, jako kdyby na tom závisela produktivita celého týmu.

VII. Nebudeš kritizovat na veřejnosti. I kdyby se tvoji zaměstnanci a kolegové skládali z hlupáků a darebáků, ber na vědomí, že veřejné očerňování vytváří zášť. Pokud by tvůj následovník zasloužil pokárání, poskytni mu jej v soukromí tvé kanceláře.

VIII. Nebudeš požadovat po zaměstnanci to, co by jsi sám neudělal. Skutečně velký vůdce, by měl vnímat smetí na podlaze chodby, dokázat se pro něj ohnout dolů, zvednout jej a hodit do koše, když je potřeba.

IX. Neučiníš všechna rozhodnutí sám. Konference Rozdíl je v leadershipu Budeš-li trvat na vyřčení každého konečného rozhodnutí, pokrok tvé organizace se zadrhne. Pokud nedokážeš nebo nemůžeš delegovat, budeš moci jen předstírat, že jsi vůdcem.

X. Přenecháš ocenění tvému týmu. Skuteční vůdci dokáží přijmout vinu, když se věci nedaří a neočekávají hned zásluhy, když je naopak něco v pořádku. Tvojí právoplatnou odměnou bude láska a odhodlání těch, kteří pro tebe i nadále pracovat.


zprávu přinesl server inc.com
zpracoval: Ing. Stanislav Wolf
zdroj: inc.com

Kontakt pro média:
Martin Jelínek / marketingový ředitel
+420 777 668 475
martin.jelinek@motivp.com