Enter code Log in
 
Filmový teambuilding - Proč je tak oblíbený?

Společnost MotivP má bohaté zkušenosti s pořádáním teambuildingových aktivit i profesionální filmovou tvorbou, natočila více než 2500 videí, proto se rozhodla spojit obě tyto činnosti a vytvořila Filmový teambuilding. Během filmového teambuildingu získávají účastníci k dispozici veškeré technické vybavení (kamery, střižna, osvětlení, rekvizity) a odbornou supervizi, Pro jeho účastníky je připravena pomoc profesionálů z oboru. Stávají se aktivní součástí opravdové tvorby krátkého filmu.

Každý tým dostává za úkol natočit krátký film nebo reklamu. Hned od počátku je zkoušena komunikace v týmu, protože nejprve si mezi sebou účastníci rozdělí role, podle toho jak je komu blízká a vytvoří tak kompletní filmový štáb. Nyní mají budoucí "herci" k dispozici dodávku plnou rekvizit. Kreativitě se meze nekladou, takže nikoho určitě nezaskočí ani kupříkladu gumová hlava koně nebo umělá prsa. Rozjíždí se kolotoč různorodých činností, které z dálky pomáhají koordinovat zkušení profesionálové společnosti MotivP. A protože vznikají různé situace, do kterých se účastníci postupně dostávají, je pěkně vidět, jak se kdo v jaké situaci chová. Jak s oblibou říká František Hroník, ředitel společnosti MotivP: "Jsme různí lidé v různých situacích". Lidé se tedy začínají přirozeně projevovat a navzájem pozorují vzorce svého chování i ostatních.

Natáčení si lidé užívají, probíhá vždy v zábavné atmosféře a občas se někomu podaří vžít do role tak, že může mít potíž svou novou roli opustit. Závěr teambuildingu patří rozebírání jednotlivých situací, sebereflexi účastníků, návrhům směrů budoucího rozvoje jednotlivců i týmu a výjimkou není ani přidružené školení. Během toho pracovník společnosti MotivP střihá a kompletuje finální video, které dostanou všichni účastníci k dispozici a pokud je týmů více, může proběhnout třeba i filmový minifestival.

Proč je tak oblíbený?
Filmový teambuilding má kombinaci vlastností, které jsou pro firmy lákavé. Především jeho samotného cíle lze velmi dobře dosáhnout. Tedy během teambuildingu dochází k hlubšímu sebepoznání každého účastníka, a na základě tohoto poznání je pak možno vytvořit konkrétní plán rozvoje. Vzniká při něm přirozená podpora spolupráce, sdílení a zvládání nejistot a změn. Filmový teambuilding je originální a netradiční, to lidi baví a tak mají hned od začátku k akci pozitivní přístup. Prvotní přípravu i samotné natáčení si účastníci viditelně užívají a v týmu tak vzniká soudržnost i díky zábavě. Jde tedy o školu hrou. Na konci akce zůstává v lidech příjemný zážitek z týmové spolupráce a hmotnou odměnou je krátký sestřihaný film. Filmový teambuilding není časově náročný, už za 2-3 hodiny lze společně s podporou profesionálů z MotivP vytvořit zajímavé video.

Rozhovor s Veronikou Poláčkovou
Následující rozhovor Vám představí teambuilding, který je mezi firmami dlouhodobě žádaný - Filmový teambuilding. V čem spočívá? Jak probíhá a co je výsledkem? A jaký je jeho praktický přínos pro účastníky? Nejen o tom, ale také o pěkných zážitcích z natáčení se v něm rozpovídá herečka a moderátorka Veronika Poláčková.
Filmový teambuilding - Rozhovor s Veronikou PoláčkovouFilmový teambuilding MotivP


Jak probíhá samotné natáčení?


rozdělíte si role


vyberete si rekvizity


připravíte si scénu


natočíte si záběry


skvěle se pobavíte
Kontakt pro média:
Martin Jelínek / marketingový ředitel
+420 777 668 475
martin.jelinek@motivp.com