Enter code Log in
Business english

Letošní manažerská konference se opravdu vydařila, shodli se na tom jak účastníci a řečníci, tak i organizátor akce agentura MotivP. Zazněly na ní výjimečně podněcující a neotřelé myšlenky. Svůj díl do skládačky úspěchu vložili i jednotliví řečníci, kteří byli jako vždy ohromní a připravili si zajímavé náměty a pohledy na současný HR trend číslo jedna - LEADERSHIP.

Dovolili jsme si pro vás připravit krátké shrnutí toho nejzajímavějšího, co na konferenci Rozdíl je v leadershipu zaznělo:

František Hroník / generální ředitel a jednatel / agentura MotivP

Uvedl konferenci a vyzdvihl potřebu důvěry a sdílení vizí a hodnot v organizacích. Odhalil základní trojroli leadera: stavitele chrámu, bojovníka a nově pastýře. Zazněly tři moderní trendy v řízení. Diverzita jako hledání silných stránek. Engagement pro vzájemný rozvoj. V rámci empowermentu pak odpověděl na otázky, proč je důležité dát lidem vlastní prostor a proč vytvářet ostrůvky pozitivní deviace.

Tomáš Budník / generální ředitel a předseda představenstva / O2 Czech Republic

Přispěl pohledem krizového manažera. Vyzdvihl potřebu sdílení klíčových hodnot: férovost, odpovědnost a zjednodušování v rámci programu RESTART. Uváděl dilematické situace spojené s hodnotami. Prozradil nám, že od pana Petra Kellnera se učí myslet ve velkém.

Olga Girstlová / podnikatelka a spoluzakladatelka GiTy

Na svém vlastním příkladu úspěšné podnikatelky ukázala, jak může leader řešit stres při práci. Například zakládáním neziskových organizací založených na hodnotách, ve které věří. Osvětlila důvody, proč je podle ní důležité zlepšovat kvalitu práce a podporovat studenty s kreativním myšlením.

Jiří Hlavatý / generální ředitel a předseda představenstva / JUTA

Označil roli leadera jako nutnou a nenahraditelnou. Přispěl svým pohledem na věc, že posláním leadera může být i "postarat se o rodiny". Přidal i praktické rady: nezadlužovat se, hledat talenty a nadané lidi, být pilný, mít vůli a tvrdě dřít. Publikum ohromil závěrečným emotivním a upřímným proslovem o poctivosti a důvěře.

Martin Hilský / profesor anglické literatury /překladatel díla Williama Shakespeara

Charismatický příspěvek s hluboce lidským rozměrem. Vnesl příběh krále Leara, který se opíral o formální autoritu a nebyl v kontaktu s realitou. Věřil pochlebování a odmítal slyšet pravdu řečenou v prostých slovech.

Stephen Palmer / profesor a lektor / City University London

Zahraniční příspěvek o kognitivně behaviorálním koučinku. Uvedl průzkum, podle kterého je koučink zaměřený na cíl a výkon účinnější než ten zaměřený na pocity. Dále průzkum, který potvrzuje vyšší účinnost interního koučinku v organizacích oproti externímu. Představil model rozvoje leadershipu prostřednictvím koučování pro manažery. Aktuálním tématem koučinku je například únava z rozhodování.

Šimon Pánek / ředitel a spoluzakladatel / Člověk v tísni

Coby leader šel vždy příkladem. Organizaci Člověk v tísni lze přirovnat k řízení firmy o několika tisících lidech. Popsal proměnu jeho leadershipu od věcné orientace k budování vztahu a poskytování prostoru druhým. Je hrdý na to, že vybudoval organizaci, která funguje samostatně a není závislá na Šimonu Pánkovi.

Tomáš Holub / katolický kněz / poradce ministra obrany pro duchovní otázky

Přispěl do tématu duchovním rozměrem. S pokorou hovořil o zásadách, které leadera utváří: odvaha dělat věci jinak, odvaha přiznat špatný směr, radovat se z úspěchu druhých, být nezávislý na okamžitém úspěchu, znát hodnoty v pozadí a ochota nechat se vést. Připomněl, že být leaderem neznamená konat jen velké dobro, ale také konat menší zlo.

Martin Kontra / novinář a editor / zakladatel Bajkazyl

Příspěvek vymykající se formálním prezentacím. Popsal vytváření komunity Bajkazyl, která nemá sofistikovanou strukturu či kariérní rozměr, naopak dělá věci jinak - nezávisle a barevně. Svoji roli leadera v ní vnímá jako hledače průsečíků mezi skupinami. Navazoval na podněty malých angažovaných skupin, které jsou schopny ovlivnit své okolí. Je to silná inspirace pro bezbariérové sdílení ve firmách.

Oszkár Világi / generální ředitel a předseda představenstva / SLOVNAFT

Příspěvek skutečného evropského leadera měl velkou sílu a dynamiku. Zazněly v něm neotřelé myšlenky. Byznys je stále v pohybu a vyžaduje leadery s komplexním pohledem na věc. Pojmenoval dvě základní nezbytnosti leadera: odhodlání a přirozenou autoritu. Jeho hlavní myšlenkou je, že leader je vždy sám. I když zapojuje druhé, diskutuje, je to nakonec on sám, kdo učiní konečné rozhodnutí a nese za něj plnou odpovědnost.

Kontakt pro média:
Martin Jelínek / marketingový ředitel
+420 777 668 475
martin.jelinek@motivp.com