Enter code Log in
nabírání nových zaměstnanců

Někteří analytikové předpovídají, že rok 2015 bude ve znamení nabírání nových zaměstnanců. To je dobrá zpráva. Ale špatná je, že někteří zaměstnavatelé mají do očí bijící díry ve svých náborových procesech.

Více než tři čtvrtiny (76%) zaměstnavatelů v tomto roce plánuje růst své pracovní síly, alespoň tak to uvádí společnost HireRight ve své zprávě "2015 Employment Screening Benchmark Report." To je jistě povzbuzující. Ale ne všechna zjištění z této zprávy byla pozitivní.

Při vypracování této zprávy se společnost HireRight dotazovala více než 3000 HR pracovníků, náborářů, bezpečnostních poradců a profesionálních manažerů, aby zjistila, jak vypadá a nakolik je efektivní jejich postup nabírání nových zaměstnanců.

Touto cesto došla ke zjištění, že někteří zaměstnavatelé dělají opakovaně chyby, které by jim mohly velmi ublížit.

5 nejčastějších zjištěných chyb:

1. Nedostatek ověření renomé
HireRight zjistil, že 50% zaměstnavatelů nemělo kontrolu nad skutečným vzděláním uchazečů o nové pracovní místo a 32% nad pravdivostí údajů o jejich předchozích zaměstnáních. To je poměrně alarmující, když si uvědomíte, že 86% zároveň připustila, že nachytala kandidáta při lži nebo záměrného zkreslování některých skutečností.

2. Absence průběžné lustrace
Jen proto, že člověk byl naprosto čistý, když jste ho najímali před pěti lety, neznamená, že jejich záznam je stále bez poskvrny. HireRight varuje, že by firmy neměli podceňovat průběžný screening a nechat záznamy o zaměstnanci z bezpečnostních důvodů neustále otevřené a průběžně je aktualizovat.

3. Absence drogových testů
HireRight naznačuje, že mnozí zaměstnavatelé považují testování na nebezpečné návykové látky za smysluplný a to jak v zájmu zachování bezpečnosti práce a produktivity, tak snížení firemního "záškoláctví". Avšak průzkum ukázal, že v současné době nevede plných 34% zaměstnavatelů žádný typ testování na drogy.

4. Sceening pomocí sociálních médií
Průzkum uvádí, že 36% respondentů využívá sociální média pro screening uchazečů, což je údaj, který je průběžně rostoucí. To je oblast, kde musí zaměstnavatelé postupovat velmi opatrně a zároveň se ujišťovat, že to není screening, který v sobě nene nějaké diskriminační prvky či zažité předsudky nebo dokonce zneužívání chráněných informací.

5. Firmy nehledají za hranicemi
HireRight říká, že 15% respondentů provádí globální screening - číslo, které lze v dnešní době označit za příliš nízké. Firmy tvrdí, že je důležité rozhodit sítě co nejvíce doširoka, ale mnoho z nich ještě neprovádí screening globálně a omezuje tak svůj výběr jen na lokální potenciální uchazeče.

zprávu přinesl server hrmorning.com
zpracoval: Ing. Stanislav Wolf
zdroj: hrmorning.com

Kontakt pro média:
Martin Jelínek / marketingový ředitel
+420 777 668 475
martin.jelinek@motivp.com