Enter code Log in

Knihy Josefa Moravce


Proc

Na sklonku roku 2015 jsem trochu bilancoval. Měl jsem za sebou 25 let v obchodě a tréninku prodejců všeho druhu. Dost času udělat si jasno, co je důležité a co ne. Také jsem měl čerstvě za sebou dvě autohavárie, při kterých se jen zázrakem nikomu nic nestalo. Čas na malou přestávku. Trochu zrekapitulovat. Rozmyslet si čeho chci ještě dosáhnout a za jakou cenu. Udělat malou analýzu a další plán.

Začal jsem si dělat poznámky. Po několik dnech zjišťuji, co mám myšlenek. Nakonec je na světě knížka. Nemám ambice stát se nejpřekládanějším spisovatelem. Jen si uvědomuji, kolik důležitých, zásadních věcí jsem začal chápat a používat v obchodě zbytečně pozdě. Některé z nich jsou tak jednoduché, že je přehlížíme. Nenajdeme čas na jejich objevení. Honíme se za novými taktikami, strategiemi. Hledáme, co by nás rychle, pokud možno jednoduše, nasměrovalo k zisku. Místy zapomínáme, že obchod je především o setkávání s Člověkem. Že základem úspěchu je na prvním místě schopnost vztahové komunikace. Umění zajímat se o druhého, získat sympatie, naklonit si ho. Zjistit, co člověka zajímá a o tom mluvit. A že o úspěchu argumentace nerozhoduje schopnost umlátit zákazníka vším, co vím. Mluvit málo, přesně a dobře. To je recept. Jak jednoduché…

Všechny nás straší čas. Veličina, se kterou nejde hnout. A svět toho tolik nabízí. Bojíme se, že všechno nestihneme. Nechceme čekat. V té rychlosti je dobré si občas uvědomit, že ty nejúspěšnější obchodníky spojují některé vlastnosti. Silná vůle, vytrvalost. Plánování a dodržování nastavených pravidel. Sebekontrola. Solidnost a nekonečná aktivita ve vztazích.

Jsme v roce 2016. Podíváme-li se spravedlivě do historie, musíme si přiznat, že jsme se narodili do šťastné doby a do šťastné země. Ekonomika je opět na vlně. Výroba a spotřeba fungují skvěle. V inzerci se to hemží větami: „Hledáme šikovného, dynamického prodejce s ambicemi.“ Jenže oni nejsou. Profese prodejce není úplně nejlehčí, pokud ji chceme dělat déle než nějaký ten měsíc. Jsou pohodlnější místa.

Je spousta mladých lidí, kteří hledají svoji cestu. Jak je získat pro kariéru prodejce? Jak začínajícímu prodejci, člověku ve 20 - 25 letech pomoci získat dovednosti? Jak mu říct, co je opravdu důležité? A že se musí hodně učit - a vlastně pořád. Že se musí dobře dívat kolem sebe, naslouchat okolí a vyhodnocovat. Dávat si dohromady 2 + 2. Umět názor druhých přijmout, ocenit a také odmítnout. V našem světě, kde je čím dál těžší rozeznat, co je správné a co ne. Jak ho k tomu všemu motivovat, tak aby ho práce pohltila a stala se koníčkem?

Když jsem psal jednotlivé kapitoly, často jsem před sebou viděl šéfy některých firem a manažery některých obchodních týmů. Doufám, že je kniha bude motivovat k přemýšlení a vyhledání co nejužitečnější tréninkové podpory prodejcům. Nabízím řediteli firmy výcvikový program pro prodejce a dozvídám se: „Čekáme na příští rok, na dotace EU……“ Co to znamená? Do té doby omezíte výrobu? Necháte odbyt, ať si nějak poradí? To má být strategie? Čekat na peníze z projektů EU? Není smysluplnější s prodejci cíleně pracovat? Učit je a motivovat? Hned teď? Dát jim kvalitní tréninkovou podporu, která se zaplatí z jejich výkonů?

Ambicí této knihy je začínajícím prodejcům pomoci přijít rychleji na to „důležité“. Ušetřit jim čas. Navést k přemýšlení nad tématem a nechat ať si sami udělají úsudek. Věřím lidem. Člověk vždy s největší chutí dělá to, na co přijde sám.

Zkušeným prodejcům knížka umožní sebereflexi. Udělat si malý refresh, uvědomit špatné stereotypy, najít pár užitečných námětů, vyvolat chuť zkusit něco nového.

Až z mnoha námětů v knize něco v praxi zhodnotíte a zjistíte, že vám „to“ skutečně pomohlo, pak splnila svůj účel. Tak si ji kupte :)

Josef Moravec

Kontakt pro média:
Martin Jelínek / marketingový ředitel
+420 777 668 475
martin.jelinek@motivp.com