Enter code Log in
 
Výzkum očních pohybů je ve fázi pilotního testování

V červnu 2015 jsme vám přinesli krátký článek s názvem Co můžeme vyčíst z očí? Pojednával o tom, jakým způsobem společnost MotivP přistupuje k výzkumu a vývoji a jak se nyní podílíme společně s ČVUT, Eydea a Medicton na projektu podporovaném Technologickou agenturou České republiky. Cílem projektu je vytvořit a ověřit testovací prostředí pro efektivní hodnocení vybraných vlastností a pracovních kompetencí.

Nyní výzkum pokročil a posunul se do fáze pilotního testování. Rozhraní a soubory testů jsou již připraveny a nyní budeme sledovat a zkoumat souběžné spojitosti a vzájemné vztahy mezi výsledky samotných testů a výsledky snímaných očních pohybů. Očekáváme, že nám přinesou cenné poznatky k diagnostice osobnostních vlastností, psychických stavů a kompetencí. Tedy otevřou společnosti MotivP bránu k ještě efektivnějšímu výběru zaměstnanců a určování způsobu jejich rozvoje.Speciální zařízení pro snímání očních pohybů
zdroj: www.i4tracking.cz

Jak to funguje?

V zásadě jde o využití kombinace speciálního testovacího rozhraní a videookulografické metody (sledování očních pohybů). Zatímco prostředí je nové a je potřeba jej správně nastavit, kamera snímající oční pohyby je zařízení, které se již dnes používá například na hodnocení reklamních materiálů, psychodiagnostiku, hodnocení emočních reakcí, diagnostiku neurologických poruch a onemocnění nebo bezkontaktní ovládání počítače.


Během testování jsou oči neustále snímány zařízením pro sledování očních pohybů a takto získané informace jsou v reálném čase analyzovány a vyhodnocovány pomocí speciálního softwaru
zdroj: Medicton

Projekt č. TH01010233, „Využití technologie sledování očních pohybů pro testování kompetencí“ je řešen s finanční podporou TA ČR.

Kontakt pro média:
Martin Jelínek / marketingový ředitel
+420 777 668 475
martin.jelinek@motivp.com