Development Center

jsme Zelená firma


Novinky

Tisková zpráva, 8. dubna 2014

08. 04. 2014

Dne 12. června se v Praze uskuteční již osmý ročník manažerské konference, na níž se kaž [ ... ]


Více

Konference Motivu P

17. 02. 2014

Naše konference jsou vyhledávány a oceňovány zejména pro svoji vysokou odbornou úroveň, aktu [ ... ]


Více

Změna místa Business Brunch PRAHA

31. 01. 2014

Přihlásit se


Více

Development Center

Co je Development Centre (DC)?

  • Identifikuje rozvojové potřeby a potenciál zaměstnanců na základě získaného kompetenčního profilu
  • Pojmenovává silné stránky a případné rezervy jednotlivce a celé skupiny, zároveň definuje i prostředí, které výkon dokáže zvýšit či naopak brzdit
  • Formuluje doporučení pro další rozvoj

Můžeme pro Vás zorganizovat DC formou jednodenní nebo vícedenní akce. Výcvikový charakter spočívá v tom, že zpětná vazba je poskytována přímo na místě. Později poskytujeme individuální výstupní zprávu pro jednotlivé účastníky a popis skupiny jako celku. Pozorování zabezpečují zkušení hodnotitelé, kteří na základě získaných informací zformulují pro každého účastníka individuální rozvojový plán. Specifická doporučení směřují k rozvoji „mimo chod“ (kurzy, výcviky) a „za chodu“ (koučink, mentoring).

Při vytváření Development Centre využíváme našeho jedinečného know-how.

 

Kontakt

agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 14, 618 00 Brno

Tel: +420 545 234 698
E-mail: motivp@motivp.com

Televize Motiv8

televize

my-edevelopment