HR KONFERENCE 2016 - Od sdělování ke sdílení
Enter code Log in
Helpdesk

HR KONFERENCE 2016 - Od sdělování ke sdílení

Je zřejmé, že kooperativní strategie jsou významnější, než tomu bylo před pár léty. Soupeřivé strategie „kdo s koho“ se jistě nestanou bezvýznamné. Ve firmách samotných se budeme více orientovat na spolupráci a především sdílení. Vnitřní konkurence bude mít jinou podobu.

Tomáš Baťa se inspiroval H. Fordem, ale také se od něj odlišil. Právě důrazem na sdílení a empowerment. Nás budou zajímat nejen současné metody sdílení, ale především, jak podnítit ochotu sdílet. Znamená to změnu myšlení z ryze konkurenčního na kooperativně konkurenční. Konkurenční výhodou už nebudou sa-motné znalosti a zkušenosti, ale schopnost je předávat, sdílet. Jak to udělat, abychom si ve firmách nechrá-nili své know-how jako zdroj naši jistoty, náskoku před druhými?

Na naší HR konferenci, která navazuje na konferenci o knowledge managementu s podtitulem „Kdyby firmy věděly, co všechno ví“, budeme sdílet, jak to dělají jinde, leckdy i v nebyznysovém prostředí. Sdílení bude prostupovat celým naším programem, který je propojen příběhem. Ostatně příběhy mají jedinečný potenciál sdílení.Videa
Řečníciagentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com

Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.