HR konference 2010: Kdyby firmy věděly, co všechno ví
Enter code Log in
Helpdesk

HR konference 2010: Kdyby firmy věděly, co všechno ví

Konference pořádaná agenturou Motiv P v brněnském Holiday Inn patřila práci se znalostmi. Vše, co knowledge management zahrnuje – předávání, uchovávání, transformaci, získávání či správu informací – vystupující spojili jediným slovem: SDÍLENÍ. Sdílení bylo účastníkům představeno jako klíčový proces v rozvoji medicíny a péče o duševní zdraví, přenosu technologií, péči o talentované lidi i jako esence fungujících partnerských vztahů. Mezi vystupujícími byly vedoucí osobnosti národních i nadnárodních firem, například Stephen Grace (APV Czech Republic), František Hroník (MotivP), Kiril Ribarov (ČEZ), Jaroslav Vydlák (Novartis) či Slavomír Lener. Odborný program zakončil František Hroník krátkým shrnutím. „V průběhu dvou dní se nám podařilo vytvořit atmosféru, která byla velmi otevřená. Byla otevřená tomu, abychom se mohli různě propojovat a sdílet. Myslím si, že to zde zaznívalo ve všech příspěvcích,“ pronesl.Videa
Řečníci

agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com

Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.