JOBACADEMY
Enter code Log in
Helpdesk

JOBACADEMY

JobAcademy je vzdělávací projekt Kariérního centra Masarykovy univerzity. Cílem projektu je doplňovat a rozšiřovat studentům odborné univerzitní vzdělání o schopnosti a dovednosti potřebné pro jejich osobní a profesní úspěch, jako budoucích absolventů jedné z nejdynamičtějších univerzit v České republice. JobAcademy vznikla na základě práce a zkušeností se studenty, kteří se účastní pravidelných aktivit Poradenského a Kariérního centra MU zaměřených na psychologické, studijní a profesní poradenství. Specifický program tematizuje zásadní problémy a otázky, jež provází mladého člověka v období příprav na jeho kariérní dráhu. Za jeden z nejdůležitějších prvků JobAcademy se považuje propojení univerzitního prostředí s prostředím pracovního trhu. JobAcademy vytváří prostor pro vzájemné setkání a navázání kontaktu s lidmi z praxe, kteří mají svůj vstup na pracovní trh již za sebou a mohou tak předat mladému člověku cenné zkušenosti.Videa
Řečníci

agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com

Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.