KVALITA – QUALITY 2013
Vložit kód Přihlásit se
Technická podpora

KVALITA – QUALITY 2013

V pořadí již 22. ročník konference s mezinárodní účastí Kvalita - Quality se uskutečnil ve dnech 14. a 15. května 2013 v Ostravě s mottem T. Bati „To nejlepší nám úplně stačí“. Slova jednoho z největších podnikatelů své doby, potvrdila postupně řada přednášejících, kteří ve svých vystoupeních vzpomněli mj. některé ze stále platných myšlenek našeho velkého podnikatele. Akce byla pořádána v rámci Národního programu kvality 2013 a proběhla pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V rámci letošního pléna vystoupila řada tuzemských i zahraničních odborníků. Z těch zahraničních jmenujme alespoň zajímavé vystoupení prof. Milana Zeleného/ USA na téma „Dynamická kvalita: Baťa a hledání vlastní cesty“, doc. Emila Helieneka/ GB – „Řízení kvality na britských univerzitách“, zajímavým bylo rovněž vystoupení ing. Karola Fruehaufa/Švýcarsko na téma „Proč člověk dělá chyby a jak tomu lidé mohou zabránit?“ Zvláště potěšitelnou skutečností bylo vystoupení prof. Rona S. Kenetha/ Izrael, který je nositelem Ceny Greenfiel Industrial Metal pro rok 2013, udělované každoročně Královskou statistickou společností ve Velké Británii. Z tuzemských odborníků byla v rámci pléna nejzajímavější vystoupení prvního náměstka ministra MŠMT Mgr. Jiřího Nantla, generální ředitelky ČEZ Korporátní služby Ing. Hany Krbcové, rektora VŠB-TU Ostrava prof. Ivo Vondráka a konečně v zastoupení generálního ředitele Třineckých železáren, a.s. vystoupil Ing. Radim Raszka. Za zmínku rovněž stojí vystoupení prof. Sinaye (TU Košice), prof. Vebera (VŠE), ing. Gajdoše (ČMA) a ing. Šafaříka-Pštrosze (TZÚS Praha). Odborná akce, kterou tradičně pořádá společnost DTO CZ, s.r.o., je letos věnována prvním výstupům z projektu MŠMT „Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání“. Dalšími konkrétními počiny, jež obohatili průběh konference byla přednáška prof. Ing. Vítězslava Zamarského, CSc., v sekci Lidé v systémech kvality na téma Fenomén Baťa a současná moderní společnost, nepochybně také vystoupení doc. Ing. Petera Ponického, Ph.D., v části věnované Společenské odpovědnosti organizací. Kvalita ve všech jejich variantách a vazbách zůstává nejen trvalým garantem úspěchu a prosperity našich organizací, ale i nezastupitelnou součástí rozvoje celé naší společnosti. Jednání našich i zahraničních odborníků, špičkových manažerů, profesionálů i odborníků kvality, pedagogů a studentů SŠ a VŠ nabídne proto mimořádnou možnost podělit se o nejnovější praktické zkušenosti a aktuální trendy podnikového řízení a podnikání. V rámci pléna konference vystoupí řada tuzemských i zahraničních odborníků.Videa
Řečníci

agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com

Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.