MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ
Enter code Log in
Helpdesk

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ

Manažerská konference společnosti Motiv P, která se konala ve Státní opeře v Praze se především zaměřovala na manažerské rozhodování za nejistoty. Ta je tvořena menší předpověditelností a dynamičností situací, ve kterých se nacházíme. Jak pracujeme s nejistotou? Obvykle potřebujeme uplatňovat intuici jakožto koncentrovanou zkušenost a zároveň nelineární myšlení. A jak rozvíjíme svou intuici? Jak se nám daří předvídat? Za nejistoty taktéž podstupujeme větší rizika. Posouváme si hranice přijatelného rizika? Co dělat, když každé rozhodnutí je špatné? S každým rozhodnutím se učíme. Učí se i lidé kolem nás. Jaké bylo moje nejtěžší manažerské rozhodnutí? Jaká klíčová rozhodnutí vytváří můj manažerský příběh? V řadě organizací snižují těžiště rozhodování a vytváří větší prostor pro odpovědnost každého. Jsme v našich organizacích připraveni vzít si větší odpovědnost? Přestal již čas chodit si pro svolení a nastal čas chodit si pro odpuštění? Tyto i mnoho dalších otázek jsme řešili na konferenci kde mimo jiné vystoupli následující řečníci: Martin Roman bývalý generální ředitel ČEZ Taťána le Moigne ředitelka GOOGLE David Brož generální ředitel VELUX Svatopluk Němeček ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Tomáš Holub vojenský kaplan Ľubomír Páleník generální ředitel Hartmann Rico Hana Krbcová ředitelka divize personalistika ČEZ Dagmar Damková fotbalová rozhodčí Štefan Rosina president Matador group František Hroník ředitel Motiv P Michael Chytrý moderátor konference Motiv PVidea
Řečníciagentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com

Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.