Summer Camp 2017
Enter code Log in
Helpdesk

Summer Camp 2017

Summer Camp Mladých lidovců je tradiční několikadenní setkání členů z různých koutů republiky. Zde si mohou vyměňovat své zkušenosti, dozvídat se a učit novým věcem, diskutovat a poznávat nové lidi podobného smýšlení. Toto celostátní setkání se koná jednou ročně a účastní se ho dohromady přibližně jedno sto zájemců. Letošní Summer Camp se konal 5. až 9. července 2017 v Klášteru Želiv.Videa
Řečníci

agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com

Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.