Zvoní zaměstnancům hrana? Pracovní poměr od smlouvy k výpovědi
Vložit kód Přihlásit se
Technická podpora

Zvoní zaměstnancům hrana? Pracovní poměr od smlouvy k výpovědi

"Zvoní zaměstnancům hrana?",byla konference pořádaná advokátní kanceláří Jasanská & Co. Ve dnech 18. 10. – 19. 10. 2012. Nabízela řešení problémů, které přinesly změny pracovního práva, praktické příklady z praxe i stěžejní soudní rozhodnutí. Zároveň bylo dost prostoru pro všechny dotazy obecenstva. Aby byla zajištěna patřičná úroveň a komplexnost získaných informací, vystoupili odborníci z různých prostředí ovlivňujících pracovní poměr včetně zástupců kontrolních orgánů a justice. Konference byla určena především personalistům a dále všem, kteří se personalistikou a otázkami z oblasti pracovního práva zabývají. Konferencí provázely: Ladislava Jasanská a Markéta Schormová, advokátky z advokátní kanceláře Jasanská & Co. Přednášeli: Soudci s bohatou zkušeností v rozhodování pracovně-právních sporů. Personální ředitelé významných zaměstnavatelů, daňoví poradci. Zástupci českých kontrolních orgánů. Zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Program konference: 1. Vznik pracovního poměru • Ochrana osobních údajů • Recruitment – jak vybrat správné lidi • Největší rizika při sjednávání pracovního poměru • Švarcsystém - sankce a jak jim předcházet • Stanoviska inspekce práce, nová judikatura 2. Trvání pracovního poměru • Jak vést a motivovat lidi • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci • Pracovně lékařská péče – nová pravidla • Benefity a jejich zdanění • Odpovědnost zaměstnance za škodu 3. Flexibilní formy práce • Alternativní formy zaměstnávání • Outsourcing • Různé formy rozvržení pracovní doby • Práce z domova - rizika • Částečné úvazky • DPP/DPČ 4. Ukončení pracovního poměru • Nejčastější chyby při ukončování pracovního poměru a jejich prevence • Konkurenční doložka ve světle nejnovější judikatury • Jak ochránit majetek a duševní vlastnictví zaměstnavatele? • Jak vést jednání o ukončení pracovního poměru?Videa
Řečníci

agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com

Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.