POTŘEBUJETE PENÍZE? NAJDĚTE JE V NÁKUPU!
Vložit kód Přihlásit se
Technická podpora

POTŘEBUJETE PENÍZE? NAJDĚTE JE V NÁKUPU!

Autoři webového portálu „Znalostní nákup“ připravili v polovině měsíce března 2013 další zajímavou akci na toto neotřelé a zajímavé téma. Ve spolupráci s dalšími organizacemi uspořádali pro management, majitele a zejména nákupčí podniků konferenci na téma „Potřebujete peníze? Najděte je v nákupu!“ Přednášky a diskuzní příspěvky se točily zejména kolem analýzy a řízení spotřeby, znalosti dodavatelského trhu, výběru dodavatelů, základních nákupních přístupů, objednávkových procesů, skrytých potenciálů úspor nebo možností omezení spotřeby. Probírány zde byly také nákupní vize, strategie nákupu u poptávkových a výběrových řízení, u aukcí či komoditních nákupů, využití Paretovy analýzy (pro naplnění nákupní strategie) a stanovení správných ukazatelů výkonnosti nákupu (KPI). Přednášející rovněž specifikovali některé zvláštnosti při posuzování, vyhodnocování a výběru nabídek či při následném vyjednávání s vybranými dodavateli, případně reagovali na dotazy ve věci správného uzavření kupní smlouvy. Nechyběly ani modelové příklady nákupu, mimo jiné „Nákup úklidových služeb pro společnost na úrovni ČR“. Přínosná byla též přednáška na téma elektronické aukce (E – aukce). Zejména ta část, v níž její autor vysvětloval účastníkům konference možná dilemata při vyjednávání, probíral posuny hraničních mezí při vyjednávání a vysvětloval vyjednávací a prostorový potencionál při E – aukčním vyjednávání. Dále vysvětlil princip tzv. prvního nasazení (úspory v úvodních kolech aukcí, dynamické srovnávání uchazečů v aukční soutěži) a princip tzv. opakovaného nasazení (ceny na trhu obvyklé, aktivní kontrola získaných cenových hladin). Poslední část přednáškového cyklu byla věnována úsporám z pohledu podnikového controllingu. Přednášející se mimo jiné zaměřila na oblast definování úspor, zdůraznila nutnost správného definování základny pro měření úspor a optimální použití nastavených cílů k dosažení úspor.Videa
Řečníci

agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com

Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.