Záchranná sieť
Enter code Log in
Helpdesk

Záchranná sieť

Projekt Záchranná sieť vznikol s cieľom pomôcť všetkým zamest- nancom spoločnosti DM vymaniť sa z kolotoča riešenia náročných situácií na pracovisku, ale i v súkromnom živote. Podporiť každého z vás v hľadaní možností ako presunúť pozornosť a energiu, počas dňa, na pozitívne aspekty vášho života. Ako žiť svoj dennodenný životzasasradosťouapohodou.Zabezpečiť najlepšiemožnérieše- nie vašej aktuálnej situácie, ktorú vnímate ako problém. Byť oporou a sprievodcom pri zmene k lepšiemu až k úplnému vyriešeniu. Spoluvytvárať opätovný priestor a silu plne sa sústrediť na podstat- né záležitosti vášho života, ktoré napĺňajú vás a prostredníctvom vás aj vašu rodinu a iných dôležitých ľudí vo vašom živote.Videa
Řečníci


Videa:agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com

Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.