Vložit kód Přihlásit se

hodnotyZaujetí: A. Kiska
Co je cílem zaujetí? Komu chceme reklamu cílit? Proč být v reklamě odlišní? Na toto téma se rozhovořil zakladatel nadace Dobrý anděl pan Andrej Kiska. Velice zajímavá přednáška jedno z největších filantropů v ČR a na Slovensku. Dozvíte se více o nadaci Dobrý anděl, jeho propagaci v začátcích i ... více

Hledáme kořeny etiky
ThDr. Josef Hromádka, evangelický teolog, RC Ostrava v jedné z nejlepších přednášek konference. Ve svém výstupu Vám vysvětlí základní kořeny etiky, co dělat pokud nastane absence etiky v mezilidských vztazích. Dále se pan doktor bude zaobírat filosofickými směry, které zasahují do dnešní etiky,... více

Vývoj psychologie a etika
Emeritní profesor z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, pan Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., Vám ukáže, jakou roli v etické kultuře osobnosti mají podmínky utváření osobnosti a stupeň psychosociální vývojové zralosti, která nemusí korespondovat s biologickým věkem. Dále se ... více

Etika a její místo ve školách
"Pokrok ve vědění a ve znalostech posunují lidstvo kupředu jen v nepodstatných věcech. Podstatné je, abychom se stali lepšími a hlubšími lidmi." Těmito slovy zahájila svoji prezentaci paní Mgr. Milada Kaďůrková, profesorka VOŠ Havířov. Její obsahově velice zajímavá přednáška se věnuje zejména et... více

Kapitál a důvěra - kořeny etiky v podnikání
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě patří mezi české špičky v oboru sociologie. Ve své přednášce Vám přednese jeho úvahy o důležitosti sociálního kapitálu, o významu důvěry pro fungování firem i celé společnosti, loajalitě zaměstnanců i cynismu... více

Celospolečenská odpovědnost v praxi výrobního podniku
Přednáška plant managera ze společnosti Barum Continental, spol. s. r. o. Otrokovice, pana Ing. Libora Lázničky, Ph.D., Vám osvětlí praktiky kodexu chování společnosti Barum. Dále se věnuje také vlivu na životní prostředí, celospolečenské dopady své činnosti, ale také zaměstnaneckým benefitům a ... více

Firma a její vliv na etiku podnikání (ocelářský průmysl)
Rektor Vysoké školy podnikání, a.s. Ostrava a člen dozorčí rady TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. pan Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., v nejlepší přednášce konference. Pan docent pojal přednes velice osobitým a zajímavým způsobem. Rozhovořil se o etickém kodexu, který by měl ve firmě fungovat, o Třinec... více

Etika v evropském automobilovém průmyslu
Jestli se chcete více dozvědět o automobilovém průmyslu ŠKODA TRANSPORTATION a.s., o jejich dobré pověsti na trhu i zásady vztahů pro jednání, které Škodovka preferuje, doporčujeme následující přednášku z úst Dr. Ing. Vratislava Kulhánka, ředitele společnosti Industrial Advisors s. r. o. Co udě... více

Transparent town
Slovenské město Martin - transparentní město. Mgr. Jozef Petráš, Senior Project Manager Vám vysvětlí, jak město Martin dosáhlo takového úspěchu v rámci EU, co obsahuje pojem "transparentní město", jaký má tento status význam pro obec a lidi. Jak říká pan Petráš, situace před touto výzvou byla s... více

Protikorupční opatření ve skupině Agrofert
AGROFERT HOLDING, a.s. je jedna z největších firem v ČR. Zaměstnává 30 000 zaměstnanců, je největším českým investorem na Slovensku a v Německu a 4. největší českou společností podle tržeb. Svoji prezentaci o protikorupčních opatřeních skupiny Agrofert měl Ing. Jaroslav Faltýnek, člen představen... více

Etické fórum ČR a jeho konkrétní aktivity
V této přednášce Ing. Milana Láška, CSc., předsedy EF ČR zjistíte základní pravidla Etického fóra, jejich principy, úspěchy i neúspěchy. Podíváme se společně do historie Etického fóra ČR, dále si objasníme čtyři ročníky programu "Podnik Fair Play" a také pan Lášek Vám něco poví o jeho zkušenostec... více

JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR A JEHO PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI ETIKY
"100 let skrze výchovu zlepšujeme svět". Těmito slovy zahájil svou prezentaci Ing. Josef Výprachtický, starosta Junáka. Junák a etika mají hodně společného. Během více než sta let své existence ovlivnil skauting životy miliónů lidí na celém světě. Můžeme mezi nimi najít právníky, sportovce, léka... více

Tradice, a nebo moralizování?
Slovenská herečka, diplomatka, státní úřednice a poslankyně Národní rady SR (SDÚ-DS) paní Mgr. Magdaléna Vášáryová měla velice poutavou a charismatickou přednášku. Jak se máme chovat? - Pragmaticky jako obvykle, nebo podle tradičních norem, o kterých jsme kdysi zaslechli, a nebo nás matka naučil... více

Úloha Rotary v rozvoji a uplatnění etických principů
Otázka etické výchovy a prosazování etického jednání (je) v naší společnosti stále velmi aktuální a to ve všech oblastech našeho života, nejen v podnikatelské a výrobní sféře, ale i ve sféře obchodu, vzdělávání, ve společenských vztazích atd. Dozvíte se z úst Ing. Tomáše Langa, PhD., IPDG D 224... více

"Na vodárně"
V unikátním rozhovoru z VÝROČNÍ KONFERENCE HR KNOW HOW 2013 odpovídá známý herec, moderátor a zpěvák pan Marek Eben na otázky Hany Krbcové, vicepresidentky PMF, k hodnotám ve světě kolem nás a svém životě. Dále se pan Eben zaměřil na tradiční hodnoty své rodiny. Zajímavý rozhovor byl veden jako ... více

Přicházejí se změnou pracovního trhu nové hodnoty?
Příspěvek v anglickém jazyce. Po kapitalismu přichází talentismus a k lidem je třeba přistupovat úplně jiným způsobem. Globální ekonomika, strategie, talent ve světě, sociální struktura. Další zajímavé ukazatele na zamyšlení z Číny, Ameriky i EU v podání Davida Arklesse, President of Corporate... více

Vývoj HR za poslední dvě desetiletí a prognózy dalšího vývoje
Přednáška Prof. Zuzany Dvořákové vedoucí katedry personalistiky na VŠE Praha. Jakými zásadními změnami HR práce prošla? Které faktory vývoj HR významně ovlivnily? A s čím je nejvíce svázána budoucnost HR? Dále se paní profesorka ve videu zabývá spokojeností HR pracovníků, českým prostředím H... více

Jak se HR podílí na vytváření hodnot organizace?
Jak se v personalistice pracuje s hodnotami a etikou? Jaká je přidaná hodnota HR pro business?? A mohou sami personalisté vytvářet hodnoty? O tyto i mnoho dalších otázek se zabývala přednáška Františka Miky, prezidenta PMF, Hany Pitnerové, personální ředitelka Hella Corporate Center Central & ... více

Ovlivňuje respektování hodnot úspěšnost ryze českých organizací?
Panelová diskuze Martina Wichterle, majitele holdingu Wikov Industry a.s., Miroslava Hofírka majitele Hofírek Consulting, ředitelky nadace Charta 77 a Konto BARIÉRY paní Boženy Jirků a pana Pavla Juříčka, generálního ředitele Brano Group, a.s. Jakou roli hrají hodnoty v různých oblastech podniká... více

Jaký je potenciál a hodnoty nastupující generace?
Přednáška Prof. Richard Hindls, rektor VŠE Praha spočívala především v zaměření se na české školství a demografický vývoj v ČR. Pohled na české a evropské školství - co se změnilo? Uspěje český absolvent na trhu práce? Postoje a hodnoty studentů a absolventů.

Hodnoty v prostředí, kde jde o hodně...
Přednáška přednosty Kardiocentra, IKEM Prof. Jana Pirka. Jaké jsou hodnoty dnešní společnosti a jak ovlivňují naší každodenní práci? Významný český kardiochirurg se zajímá ve své přednášce o elity v České Republice, hodnoty a společnost.

Dynamická kvalita: Baťa a hledání vlastní cesty
Milan Zelený vystoupil na konferenci Kvalita 2013 se svým příspěvkem DYNAMICKÁ KVALITA: BAŤA A HLEDÁNÍ VLASTNÍ CESTY.

Management of academic quality at British university
Emil Helienek took part at Quality Conference 2013 with his presentation called MANAGEMENT OF ACADEMIC QUALITY AT BRITISH UNIVERSITY.

Do you want to make an impact with quantitative methods? Make sure you generate high InfoQ
Ron S. Kenett took part at Quality Conference 2013 with his presentation called DO YOU WANT TO MAKE AN IMPACT WITH QUANTITATIVE METHODS? MAKE SURE YOU GENERATE HIGH INFOQ.

Kvalitou proti recesi
Josef Razska vystoupil na konferenci Kvalita 2013 se svým příspěvkem KVALITOU PROTI RECESI.

Stres – příležitost věnovat se sobě
Zuzana Hekelová ze společnosti 1. VOX a.s. vystoupila na konferenci Profesia days 2013 se svým příspěvkem Stres – příležitost věnovat se sobě.

Představení společnosti Lidl
Filip Jičínský ze společnosti Lidl vystoupil na konferenci Profesia days 2013 se svým příspěvkem Představení společnosti Lidl.

Jsem Šťastná a mám kolem sebe samé šťastné ženy

Lenka Mrázová ze společnosti ACCA, Lenka Hejduková ze společnosti Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, Lenka Zelingrová ze společnosti Koučink Centrum, Alena Vlachová ze společnosti Advokátní kancelář VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ a Jitka Jetlebová ze společno... víceTu som človekom
Zuzana Vinklerová vystoupila na HR Konferenci 2013 s příspěvkem Tu som človekom.

Jak na motivaci v transformaci nebo Motivace v transformaci, jde to?
Ctirad Lolek z O2 na HR konferenci 2013 vystoupil s příspěvkem Jak na motivaci v transformaci nebo Motivace v transformaci, jde to?

Jemnější aspekty řízení s hmatatelným dopadem na business
Ivan Balogh vystoupil na HR konferenci 2013 s příspěvkem: Jemnější aspekty řízení...... s hmatatelným dopadem na business

Sdílení a tvorba dlouhodobých hodnot- základ k úspěchu rodinné firmy
Helena Bernardová ze společnosti Rodinný pivovar Bernard a.s. vystoupila na konferenci Fórum personalistů se svým příspěvkem Sdílení a tvorba dlouhodobých hodnot- základ k úspěchu rodinné firmy

KVALITA - QUALITY 2014

Srdečně Vás zveme k účasti na 23. ročníku tradiční konference KVALITA v Ostravě. Abychom lépe a přesněji dostáli hlavnímu tématu konference, připravujeme pro Vás některé programové změny. ... více

 Jak vypadat dobře v každé situaci: naučte se oblékat
Osmdesát procent toho, co je na vás vidět, je vaše oblečení. Ať studujete cokoliv, budete se dostávat do nových prostředí a představovat se novým lidem. V těchto situacích je důležitý první dojem a to, jak svým oblečením a vystupováním působíte na člověka, se kterým jednáte. Na přednášce se dozví... více

Jens Dahlgaard na konferenci Kvalita 2014
Jens Dahlgaard vystoupil na konferenci Kvalita 2014 v Ostravě se svým příspěvkem Assessing Organizational Health – ILL index.

Petr Knězů na konferenci Kvalita 2014
Petr Knězů vystoupil na konferenci Kvalita 2014 v Ostravě se svým příspěvkem Systémy řízení kvality a co dál?

Vladimír Straka na konferenci Kvalita 2014
Vladimír Straka vystoupil na konferenci Kvalita 2014 v Ostravě se svým příspěvkem Národní cena kvality České republiky aneb 20 let nástroje hodnocení výkonnosti organizací.

Ladislava Zapletalová na konferenci Kvalita 2014
Ladislava Zapletalová a Julie Chytřínská vystoupily na konferenci Kvalita 2014 v Ostravě se svým příspěvkem Management a diversita jako realita současnosti aneb co je k čemu a co není k ničemu.

Jiří Ježek - Živote, jedu dál!
Jiří Ježek, paralympijský vítěz a mistr světa v cyklistice, vystoupil na konferenci MotivuP Příběhy růstu a inspirace se svým příspěvkem Živote, jedu dál!

Michaela Chaloupková - Kariérní růst nabitý energií
Michaela Chaloupková, ředitelka divize správa a členka představenstva společnosti ČEZ, vystoupila na konferenci MotivuP Příběhy růstu a inspirace se svým příspěvkem Kariérní růst nabitý energií.

František Hroník - Vnitřní růst
František Hroník, ředitel agentury MotivP, vystoupil na konferenci Příběhy růstu a inspirace se svým příspěvkem Vnitřní růst.

Jak najít zaměstnání
Virtuální kurz
Cena kurzu: 275Kč (bez DPH)

Úspěšná prezentace
Virtuální kurz
Cena kurzu: 275Kč (bez DPH)

Kaizen
Virtuální kurz
Cena kurzu: 275Kč (bez DPH)

Jak realizovat Assessment a Development Centre
Virtuální kurz
Cena kurzu: 550Kč (bez DPH)Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.