Enter code Log in
Helpdesk


Josef Moravec

Obchodník, konzultant, kouč, vyhledávaný lektor prodejních dovedností. Oceňovaný pro schopnost vystihnout důležité, navést prodejce k sebereflexi a motivovat ke změnám jednání. Propojuje teoretické poznatky psychologie mezilidské komunikace s každodenním světem prodejní praxe. Začínal v retailovém bankovnictví České spořitelny, kde později zastával pozici hlavního trenéra a garanta pro oblast jednání se zákazníkem. Po odchodu na volnou nohu se jako konzultant a trenér podílí na zvyšování výkonnosti prodejních týmů a zákaznických center. Je nadšeným propagátorem aktivního, partnerského obchodního přístupu. Stále se aktivně účastní obchodních projektů a získané zkušenosti zhodnocuje v trenérské činnosti. Je autorem mnoha odborných textů.
Videa:


Rozhovory:

Eventy:

agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com

Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.