Enter code Log in
Helpdesk


Fráz Petr

Technické nadání a vztah k přesné technice - mechanotronice získal již v období studií na střední škole v oboru letecký mechanik. Studiem na vysoké škole získal ekonomické vzdělání v oboru podnikové hospodářství – řízení podniku, informačních technologií a managementu. V oblasti mechanických a mechanotronických zábranných systémů se pohybuje více jak 25 let. Je autorem několika patentů v oboru cylindrických vložek a souvisejících systémů uzamykání. Poslední dvě tříleté období zastává funkci cechmistra CMZS ČR, kde zastupuje více jak 100 právnických i fyzických osob, výrobců, zámečníků, podnikajících v bezpečnostním průmyslu. Je členem komice číslo 148 Prevence kriminality a ochrany obyvatel.Videa:

Eventy:

agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com

Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.