Vložit kód Přihlásit se
Technická podpora
IEEE

The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) sdružuje přes 350 000 elektroinženýrů a informatiků v cca 150 zemích ve všech světadílech. IEEE vydává více než 100 titulů odborných periodik a řadu knih (25% světové produkce odborné literatury v elektrotechnice a informatice pochází z IEEE), pořádá konference a všemožně podporuje rozvoj oboru. IEEE je geograficky členěno do deseti oblastí, oblasti se dále dělí na sekce. Naše území spadá pod Oblast 8. Pro potřeby členů z České a Slovenské republiky byla v roce 1992 založena Československá sekce IEEE. V rámci Československé sekce IEEE bylo ustaveno několik lokálních poboček (Chapters) společností IEEE.agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com
Copyright © 1996-2018, agentura Motiv P s.r.o. Všechna práva vyhrazena.


Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.