Vložit kód Přihlásit se
Technická podpora
Rotary Club

ROTARY je celosvětovou organizací vedoucích osobností z podnikatelských a odborných kruhů, které poskytují humanitární služby a pomoci svým spoluobčanům, prosazují ve všech oblastech vysoké etické zásady a napomáhají vytváření vzájemné důvěry a míru na celém světě. ROTARY je společenstvím, do něhož je zapojeno na 1,2 milionu mužů a žen, organizovaných v téměř 30 000 klubech, působících prakticky ve všech zemích světa. ROTARY KLUBY se jako první na světě zaměřily na služby a pomoci. První Rotary klub byl založen v Chicagu ve státě Illinois, USA, dne 23. února 1905. Založil ho Paul P. Harris. ROTARIÁNI se scházejí jako přátelé pravidelně každý týden, aby jednali o aktuálních tématech a projektech, zaměřených na pomoci a služby místního i mezinárodního dosahu. Členy klubu jsou představitelé různých oborů a profesí, zastoupených v dané obci. ROTARIÁNI připravují a uskutečňují množství pozoruhodných projektů humanitárního, vzdělávacího nebo kulturního zaměření, přičemž usilují prostřednictvím výměnných programů o obohacení života svých spoluobčanů na místní i mezinárodní úrovni. NADACE ROTARY vynakládá každým rokem kolem 90 mil. dolarů na zahraniční stipendia, na kulturní výměnné akce a na humanitární programy a projekty, které slouží ku prospěchu milionů lidí. Rotary si získalo celosvětové uznání jakožto největší poskytovatel mezinárodních vzdělávacích stipendií. NADACE ROTARY realizuje program PolioPlus, spočívající ve spolupráci se státními a mezinárodními zdravotnickými organizacemi. Jeho cílem je vymýtit dětskou obrnu na celém světě do roku 2005, tedy do stého výročí založení ROTARY. Díky dotacím poskytovaným v rámci tohoto programu byla v rozvojových zemích proti této vážné nemoci očkována již více než miliarda dětí. ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA, mezinárodní nezisková organizace Dusíkova 4829/16 586 01 Jihlava Česká republika http://www.rotary2240.org/district-2240/cs/
Úloha Rotary v rozvoji a uplatnění etických principů

Počet zhlédnutí: Rok: 2012

Otázka etické výchovy a prosazování etického jednání (je) v naší společnosti stále velmi aktuální a to ve všech oblastech našeho života, nejen v podnikatelské a výrobní sféře, ale i ve sféře obchodu, vzdělávání, ve společenských vztazích atd. Dozvíte se z úst Ing. Tomáše Langa, PhD., IPDG D 2240 Česká republika a Slovenská republika, 2011 - 2012 čtyři základní otázky Rotary Clubu ve světě, dále bude dr. Lang hovořit o deklaraci rotaryánů v podnikání a v povolání a nezapomene také na etické standarty na pracovišti a ve společnosti. Jak prosadit téma etiky i v širší veřejnosti a veřejné správě? A co proto může dělat ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA?agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com
Copyright © 1996-2018, agentura Motiv P s.r.o. Všechna práva vyhrazena.


Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.