Enter code Log in
Helpdesk
IIR

Institute for International Research GmbH, organizační složka byl založen v roce 1996. Během krátké doby svého působení v České republice se IIR stal vedoucí institucí v oblasti dalšího vzdělávání špičkového managementu.
Účastníci naší široké nabídky vzdělávacích programů profitují nejen z konferenčních témat přesně koncipovaných pro český trh, ale zároveň se mohou spolehnout na téměř třicetiletou zkušenost světového pořadatele konferencí. Od července 2005 do května 2012 bylo IIR součástí Informa Group a v současné době je společnost IIR v soukromém vlastnictví.
Místem konání jsou přední pražské hotely. Jednacím jazykem je čeština.
Rozhovor proHREXPO2013 Karel Nohejl

Number of views: Year: 2014

Karel Nohejl s námi natočil rozhovor na konferenci proHREXPO 2013.

Videos from conferences
 
AS ONE PŘÍSTUP K PODPOŘE NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ A HODNOT SPOLEČNOSTI
Radka Červinková
Radka Červinková ze společnosti Deloitte vystoupila na konferenci Fórum personalistů se svým příspěvkem As one přístup k podpoře naplňování strategických cílů a hodnot společnosti.

INOVACE JAKO ZDROJ EKONOMICKÉHO RŮSTU A LIDSKÉ SEBEREALIZACE
Karel Nohejl
Karel Nohejl ze společnosti SOTIO a.s. vystoupil na konferenci Fórum personalistů se svým příspěvkem Inovace jako zdroj ekonomického růstu a lidské seberealizace.

INTERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ANEB VAŘÍME Z VLASTNÍ VODY A CO SE NÁM OSVĚDČILO
Věra Snášelová
Věra Snášelová ze společnosti CCI Czech Republic s.r.o. vystoupila na konferenci Fórum personalistů se svým příspěvkem Interní vzdělávání aneb vaříme z vlastní vody a co se nám osvědčilo.

KONKURENČNÍ VÝHODA DÍKY LIDSKÉMU POTENCIÁLU ANEB JAK PRACOVAT S NÁSTROJI MODERNÍHO ŘÍZENÍ TALENTŮ
Šimonová Hana
Stanislava Plachá ze společnosti Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o. vystoupila na konferenci Fórum personalistů se svým příspěvkem Konkurenční výhoda díky lidskému potenciálu aneb jak pracov ...

NÁSTROJE VÝBĚRU KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Langer Tomáš
Tomáš Langer na proHRexpo 2013 vystoupil s příspěvkem Nástroje výběru kvalitního vzdělávání zaměstnanců.

PODNIKOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ JAKO NOVÝ FENOMÉN KOMUNIKACE
Ševčíková Dagmar
Dagmar Ševčíková ze společnosti Microsoft, s.r.o. vystoupila na konferenci Fórum personalistů se svým příspěvkem Podnikové sociální sítě jako nový fenomén komunikace.

SDÍLENÍ A TVORBA DLOUHODOBÝCH HODNOT- ZÁKLAD K ÚSPĚCHU RODINNÉ FIRMY
Bernardová Helena
Helena Bernardová ze společnosti Rodinný pivovar Bernard a.s. vystoupila na konferenci Fórum personalistů se svým příspěvkem Sdílení a tvorba dlouhodobých hodnot- základ k úspěchu rodinné firmy

SOUČASNÉ TRENDY A INOVATIVNÍ NÁSTROJE VE VZDĚLÁVÁNÍ V PRAXI
Zuzana Vaňková
Zuzana Vaňková ze společnosti CMC Graduate School of Business o.p.s. vystoupila na konferenci Fórum personalistů se svým příspěvkem Současné trendy a inovativní nástroje ve vzdělávání v praxi.

STRATEGICKÉ PRIORITY FIREM A OČEKÁVÁNÍ BUDOUCÍHO VÝVOJE
Feninec Ivan, Korděnko Evžen, Marie Martinková
Ivan Feninec ze společnosti Česká pošta, s.p., Evžen Korděnko ze společnosti Deloitte, Hana Krbcová ze společnosti ČEZ Korporátní služby s.r.o. a Marie Martinková ze společnosti Československá obch ...

TALENT STRATEGIE V PRAXI- NEOTŘELÉ ZPŮSOBY JAK NAJÍT A UDRŽET TY NEJLEPŠÍ
Jeleníková Silvia
Silvia Jeleníková ze společnosti Dell vystoupila na konferenci Fórum personalistů se svým příspěvkem Talent strategie v praxi- neotřelé způsoby jak najít a udržet ty nejlepší.

TECHNIKY MĚŘENÍ A INTERVENCE K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ FIREMNÍCH STRATEGIÍ
Vladimír Tuka
Vladimír Tuka ze společnosti NEUROLEADERSHIP GROUP s.r.o. vystoupil na konferenci Fórum personalistů se svým příspěvkem Techniky měření a intervence k naplňování cílů firemních strategií.

ÚSPĚCH ZÁVISÍ NA LIDECH - PŘÍPADOVÁ STUDIE ATRAKTIVNÍHO PRACOVIŠTĚ PRO VÍCE NEŽ 2000 ZAMĚSTNANCŮ- ŠESTINÁSOBNÝ VÍTĚZ NĚMECKÉHO OCENĚNÍ TOP EMPLOYER AWARD TOP JOB 100
Bernd Siegemund
Bernard Siegemund ze společnosti B•A•D GmbH vystoupil na konferenci Fórum personalistů se svým příspěvkem Úspěch závisí na lidech - případová studie atraktivního pracoviště pro více než 2000 zaměst ...

VÁNOČNÍ STROMEČEK
Kubinec Jan

VÝHLED ČESKÉ A GLOBÁLNÍ EKONOMIKY
Zdeněk Tůma
Zdeněk Tůma ze společnosti KPMG Česká republika, s.r.o. vystoupil na konferenci Fórum personalistů se svým příspěvkem Výhled české a globální ekonomiky.

Z VLASTNÍCH ZDROJŮ - FIREMNÍ TALENTOVÉ PROGRAMY V PRAXI
Marek Valvoda, Soňa Jelínková
Soňa Jelínková ze společnosti British American Tobacco (CR) s.r.o. vystoupila na konferenci Fórum personalistů se svým příspěvkem Z vlastních zdrojů- firemní talentové programy v praxi.
agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com
Copyright © 1996-2018, agentura Motiv P s.r.o. All rights reserved.


Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.