Enter code Log in
Helpdesk
NEstárniBLBĚ

Činnosti, jimiž spolek naplňuje své cíle, jsou zejména: pořádání seminářů, přednášek a konferencí, organizování kampaní, propagace aktivit spolku a osvěta vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů, zapojení se do mezinárodní sítě podobných projektů, poradenská a konzultační činnost, realizace informačních, pilotních a diseminačních projektů v oblasti asistivních technologií a podpory zdravého stárnutí společně s partnery.
Inspirace z Indie

Number of views: Year:

agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com
Copyright © 1996-2018, agentura Motiv P s.r.o. All rights reserved.


Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.