Enter code Log in
Helpdesk
Panelová diskuze s přednášejícími na téma Jak teorii přeměnit ve správnou praxiNumber of views: 1 325 Year:2016

Do Panelové diskuze druhého bloku na téma Jak teorii přeměnit ve správnou praxi na konferenci s názvem Odpad zdrojem se zapojili: Petr Novotný, Petra Štantejská, Michal Štěpán, Miroslav Effenberger a Veronika Nevrlá,


 
Michal Štěpán
Pražské služby a.s., vedoucí technicko-provozního dozoru.

Miroslav Effenberger
Před dvěma lety se pan starosta Ing. Miroslav Effenberger, DiS. rozhodl, že radikálním způsobem změní odpadového hospodářství obce s cílem snížit náklady na odpad na minimum. Představí inteligentní systém nakládání s odpady, do kterého je obec zapojená ve spolupráci s firmou STKO Mikulov, která ...

Petr Novotný
Ing. Petr Novotný je vedoucí oddělení životního prostředí, do jeho působnosti ve společnosti RENARDS patří především Operační program Životní prostředí a částečně Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, především oblast obnovitelných zdrojů energie. Petr studoval ekonomii ve ...

Veronika Nevrlá
Společnost TextilEco a.s., je významným tradičním evropským sběračem použitých oděvů, obuvi a hraček. Zároveň je hlavním donátorem Nadace SOVA. V České republice provozuje ve spolupráci se svými partnery více než 4 000 kontejnerů bez požadavků na veřejné prostředky. Svou činností se snaží kopírovat ...


 
ODPAD ZDROJEM 2016

Konference je reakcí na podněty, dotazy a příklady dobré praxe, se kterými se Institut Cirkulární Ekonomiky setkal během svojí aktivní činnosti v oblasti nakládání s odpady na municipální úrovni v roce 2015. Cílem akce je sdílení příkladů dobré praxe, diskuze s odborníky, představení fungujících ...


Reklama - Virtuální kurzy

Krizová komunikace
Virtuální kurz
Cena kurzu: 275Kč (bez DPH)

Efektivní komunikace
Virtuální kurz
Cena kurzu: 275Kč (bez DPH)

Behaviorální interview
Virtuální kurz
Cena kurzu: 550Kč (bez DPH)

Trénink trenérů
Virtuální kurz
Cena kurzu: 825Kč (bez DPH)


agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com
Copyright © 1996-2018, agentura Motiv P s.r.o. All rights reserved.


Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.