Enter code Log in
Helpdesk
Log in
Profesionální manažerNumber of views: 20 268

Otevřený kurz MotivP: Profesionální manažer

V kurzu Profesionální manažer se pod vedením zkušených lektorů naučíte :
• efektivně vést a řídit zaměstnance 
• různé druhy motivace
• podávat efektivní zpětnou vazbu vedoucí k rozvoji
• efektivní principy delegování 
• typologii osobnosti
• hodnotit pracovníky a vést hodnotící pohovory
vybírat nejvhodnější pracovníky na dané pozice

Výcvik v Profesionálním manažerovi je akreditován u MŠMT (č.j. MSMT-34181/2017-1/13) a má rozsah 121 hodin.

Blíže o obsahu kurzu:
Absolvent kurzu může působit jako profesionální vedoucí pracovník - manažer. Získá dovednosti v oblasti managementu - naučí se efektivně vést a řídit zaměstnance, přistupovat ke každému podle jeho potřeb, osvojí si různé druhy motivace a bude schopen motivovat zaměstnance k jejich práci. Naučí se podávat efektivní zpětnou vazbu vedoucí k rozvoji, sdělovat pochvalu i kritiku takovým způsobem, aby byla pro zaměstnance motivující. Osvojí si efektivní principy delegování (co, kdy, jakým způsobem a na koho delegovat), pozná typologii osobnosti a jakým způsobem přistupovat k různým osobnostním typům, naučí se hodnotit pracovníky a vést hodnotící pohovory. V neposlední řadě bude též umět vybrat nejvhodnější pracovníky na dané pozice.

"Průměrný manažer vypráví. Dobrý manažer vysvětluje. Výborný manažer ukazuje. Nejlepší manažer inspiruje."

Formát a obsah:

Výcvik je jednoletý, má 8 dní prezenčního výcviku, virtuální kurzy a videa v prostředí motivp.com a především rozsáhlou praxi. Je uspořádán do otevřených kurzů:
Management a leadership  
Motivace zaměstnanců
Manažerská integrita
Delegování
Výběr zaměstnanců
Hodnocení zaměstnanců
Zpětná vazba
Typologie zaměstnanců

Profesionální manažer je završen závěrečnou zkouškou.

Odborný garant: František Hroník
Kapacita: minimálně 6, maximálně 14 účastníků
Délka: 1 rok
Cena: Cena za celý program Profesionálního manažera je 44 000 Kč (program je osvobozen od DPH). V této ceně jsou zahrnuty prezenční kurzy, virtuální kurzy, studijní skripta, supervize, závěrečný certifikát a celodenní občerstvení v době prezenčních kurzů. Na způsobu Vaší platby je možné domluvit se s finančním oddělení Motivu P: lucie.prazakova@motivp.com.

Můžete se přihlásit na následující termíny:
- Nabídka a termíny pro Brno běh červen 2019 - květen 2020 v pdf zde

V případě zájmu nás kontaktujte na filip@motivp.com. 

O Profesionálním manažerovi napsali:
HR news a Management news článek  zde
iDnes.cz  zde

Rozhovor s garantem programu PhDr. Františkem Hroníkem:
HR TV 
zde

 

 

 

V ceně kurzu je celodenní občerstvení, materiály a závěrečný certifikát.

  V případě zájmu nás kontaktujte zde:
  Filip z MotivuP
e-mail: filip@motivp.com
telefon: +420 773 911 999

 

 Vaše firemní vzdělávání:

Pokud máte zájem o toto téma v rámci Vašeho firemního vzdělávání, neváhejte nás kontaktovat. Vypracujeme Vám nabídku na míru.

Pro možnost firemního vzdělávání kontaktujte Filipa z MotivuP:
e-mail: filip@motivp.com
telefon: +420 773 911 999
 
František Hroník
Od 90. let se jako jeden z prvních v českém a slovenském prostředí věnuje kognitivně behaviorální psychologii, kterou úspěšně propojuje s businessovým prostředím. Je to zkušený lektor, kouč a významný odborník v oblasti řízení lidských zdrojů, ale také úspěšný manažer. František Hroník založil ...

Jiří Beran
Ve společnosti MotivP působí jako konzultant a kouč. Specializuje se zejména na témata související s vedením a motivací týmů, s modifikací firemní kultury, s nastavováním systémů performance managementu (odměňování, hodnocení) a na práci s talenty. Součástí jeho práce je i výuka v certifikovaném ...

Ladislav Koubek
Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, MBA, je vzděláním psycholog a právník, který má bohaté zkušenosti s vedením manažerských programů. Ve společnosti MotivP působil jako obchodní ředitel, ve společnosti RENOMIA jako personální ředitel. V současnosti se maximálně zaměřuje na pozici lektora, kouče a ...

Martina Strolená
Ve společnosti Motiv P působí jako lektorka od roku 2010, zabývá se vedením tréninků pro obchodní týmy, management, programy rozvoje a výběru pracovníků.

Ondřej Pečený
Ve společnosti MotivP působí jako externí lektor. Při své lektorské činnosti vychází z bohatých zkušeností z vedení lidí a jejich rozvoje, které získal při práci v českých i mezinárodních společnostech. Jeho hlavními body zájmu jsou motivace, vedení týmu a lidí, firemní kultura a interní komunikace.

Pavel Raška
Ve společnosti Motiv P se zabývá vedením tréninků především v oblasti manažerských dovedností, organizace času a práce, spolupracuje na systémech hodnocení, motivace a výběru. Věnuje se i psychodiagnostice a koučinku. Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě University Karlovy, pracoval jako ...

Procházka Jakub
Má zkušenosti s více než stovkou rozvojových aktivit pro liniové i top manažery v České republice a na Slovensku. Vedl například dvouletý na míru sestavený program pro padesát liniových manažerů energetické společnosti zahrnující sérii development center, skupinové workshopy a individuální ...

Renáta Schlezingerová
Ve společnosti Motiv P působí jako lektorka a konzultantka, zabývá se vedením tréninků pro obchodní týmy, management, programy rozvoje a výběrem pracovníků. Vede tréninky a školení v oblasti rozvoje manažerských, komunikačních a prezentačních dovedností, asertivity a řešení konfliktů. Působí jako ...

Zuzana Kocúrková
Vystudovala Ekonomickou univerzitu v Bratislavě se zaměřením na problematiku personálního řízení, odměňování a sociální politiku. Působila v řídicích pozicích, v oblasti poradenství a metodiky rozvoje LZ. Má dlouhodobé zkušenosti s vedením tréninků orientovaných na rozvoj soft skills, manažerské ...


 
Otevřené kurzy MotivP

V pravidelných intervalech pro vás vypisujeme otevřená školení koučinku, prezentačních dovedností, realizace assessment a development center a dalších. Sledujte naši aktuální nabídku a neváhejte nás kontaktovat pro více informací. Do otevřených kurzů se mohou hlásit všichni nadšenci, podmínkou ...agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com
Copyright © 1996-2018, agentura Motiv P s.r.o. All rights reserved.


Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.