Enter code Log in
Helpdesk
MotivP Business Brunch® - Rozvoj kreativityNumber of views: 4 867 Year:2013

Tvořivé myšlení firem a jejich lidí je jednou ze základních konkurenčních výhod současnosti. Potřebujeme přemýšlet, co udělat jinak a zároveň aby to mělo hodnotu. Potřebujeme stále hledat mezery či nové oblasti. Hodnotu má to, co v sobě obsahuje nejen něco nového, ale také užitečného a zároveň je to obtížně napodobitelné, protože se v daném produktu odráží silné stránky tvůrců. Je tedy kreativita dostupná jen pro omezený okruh lidí? Jak objevit tvořivost v sobě a u lidí ve firmě? Jak mohou svojí troškou přispět do mlýna? Jak vyjít za hranice svých schémat? Jaké jsou techniky rozvoje „běžné“ kreativity? Máme tu něco více než kaizeny či myšlenkové mapy?
 
František Hroník
Od 90. let se jako jeden z prvních v českém a slovenském prostředí věnuje kognitivně behaviorální psychologii, kterou úspěšně propojuje s businessovým prostředím. Je to zkušený lektor, kouč a významný odborník v oblasti řízení lidských zdrojů, ale také úspěšný manažer. František Hroník založil ...


 
MotivP Business Brunch®

Je to místo, kde se potkávají lidé s podobnými zájmy, sdílejí informace, myšlenky, názory a praktické zkušenosti. Je zde prostor k vyměňování kontaktů, navazování nových partnerství a jiných obchodních vztahů. Každý Business Brunch® má své aktuální téma, probíhá zde přednáška PhDr. Františka Hroníka ...


Reklama - Virtuální kurzy

Manipulace
Virtuální kurz
Cena kurzu: 275Kč (bez DPH)

Projektové řízení
Virtuální kurz
Cena kurzu: 275Kč (bez DPH)

Jak realizovat Assessment a Development Centre
Virtuální kurz
Cena kurzu: 550Kč (bez DPH)

SWOT analýza a jak dál
Virtuální kurz
Cena kurzu: 275Kč (bez DPH)


agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com
Copyright © 1996-2018, agentura Motiv P s.r.o. All rights reserved.


Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.