Enter code Log in
Helpdesk
Pozvánka na KBM 2014Number of views: 5 105 Year:2014

Mezinárodní Konference bezpečnostního managementu (KBM) jsou tradiční události nabízející řadu atraktivních témat ze světa komerční i nekomerční bezpečnosti a bezpečnostních technologií.

24. 4. 2014 proběhne již 10. jubilejní ročník KBM

REGISTRACE
 
Balogh Roman
Roman Balogh od roku 1987 po ukončení studia na Střední průmyslové škole elektrotechnické – obor měřící a automatizační technika působil na pozicích provozního elektrikáře, vedoucího údržby, zástupce technického náměstka až po ředitele divize provozu a správy budov. Od roku 1998 pracuje ve ...

Bárta Matěj
Vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti (PACR), získání titulu JUDr. Podnikání v oboru bezpečnosti jsem se společně se svým bratrem začal věnovat již v roce 1992, kdy naší první zakázkou byla pořadatelská služba ve Státní opeře Praha. Během dvaceti let se nám podařilo vybudovat z pořadatelské ...

Bílek Martin
Vystudoval Policejní akademii ČR a Fakultu sociálních věd UK v Praze, obor veřejná a sociální politika. Bezpečnostní problematikou se zabývá od roku 1989. V letech 1989 až 2007 působil v rezortu ministerstva vnitra. Do společnosti ČEPS nastoupil v roce 2007. V současné době se zabývá problematikou ...

Brečka Tibor
Působí jako externí odborný asistent na katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a jako člen Posttraumatického týmu Policie ČR pro středočeský kraj. Zabývá se problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof a etikou, je autorem několika ...

Brichcín Petr
Více než 20 let působí jako psycholog v různých oblastech a prostředích. Specializuje se na diagnostiku a rozvoj klíčových profesních dovedností. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a psychodiagnostických metod (mj. Test of Volitional Regulation – TVOR). Působí také jako vysokoškolský ...

Černý Leopold
Po dobu více než 15 let působí v bezpečnostní problematice vysoce odborného charakteru se specializací zejména na korupci, hospodářskou a finanční kriminalitu, zneužívání finančních zájmů EU a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Od roku 2008 působil u Policie ČR ve funkci vedoucího odboru korupce ...

Dočkalová Tereza Marie
Tereza je spoluautorkou a vydavatelkou českého překladu knihy THE BUSINESS TRANSFORMED - český název JAK TO DĚLAT V BUSINESSU, rovněž je autorkou AKREDITOVANÝCH VÝCVIKŮ koučů (akreditováno MŠMT, probíhá akreditace na ICF). Tereza se zaměřuje na rozvoj technik používaných ve výsledkově orientovaném ...

Eichberger Robert
Robert má 24 leté zkušenosti s rakouskou policií a také s americkou United Nations Security and Safety Service (UNSSS), kde byl pověřen úkoly osobní ochrany, speciální provozní řízení včetně úrovně dohledu. Dále sloužil jako United Nations Mission Close Protection Officer ve Východním Timoru ...

Gren Martin
Jako vizionář společnosti měl a má do dnes, výkonnou a operativní úlohu při vytváření Axis New Business a stěžejních produktů v Evropě, Asii a ve Spojených státech. Hovoříme o síťových tiskových serverech, IBM připojení, ASIC: s, video serverech a state -of-the-art network kamerových systémech. ...

Haertel Paul H.
Supervisory Special Agent U. S. Embassy, Department of Justice

Janovský Petr
Svoji kariéru začal v roce 1998 ve službách Policie České republiky. V roce 2003 nastoupil do společnosti Mark2 Corporation Czech a.s., kde pracoval jako manažer v různých oblastech bezpečnosti. K jeho největším projektům patřila spolupráce na zahájení systematizace ostrahy spol. Foxconn, nastavení ...

Kafka Tomáš
Tomáš je výkonným ředitelem oddělení investigativních služeb a řešení sporů společnosti EY v České republice. Od roku 2000 působil v pražském zastoupení společnosti Arthur Andersen, kde se podílel na finančních auditech, prověrkách due diligence a vyšetřování podvodů pro širokou škálu klientů. Od ...

Kalvach Zdeněk
Zdeněk Kalvach působí jako Security Operations Manager na Rádiu Svobodná Evropa a to již od roku 2011. Má odborné znalosti v oblasti politického extremismu. Několik let působil jako vedoucí bezpečnosti na Židovské obci v Praze. Od roku 2013 se věnuje předsednictví v ASIS International. Zdeněk také ...

Kašpar Ladislav
Ing. Ladislav Kašpar již více jak 15let působí ve společnosti ČSA a.s. v různých manažerských pozicích v bezpečnostní oblasti. V současné době zastává pozici manažera security a krizových situací ČSA a.s. a bezpečnostního ředitele dle zákona č.412/2005 Sb. V rámci Společnosti odpovídá za oblast ...

Kudrna Pavel
Pavel Kudrna absolvoval studium materiálů na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Seznámil se zde mimo jiné s technologiemi nedestruktivního testování a ještě jako student se zabýval diagnostikou stavu armatur pro ropovody. Přes pozici vývojáře a kontrolora kvality u předního výrobce ...

Moroz Petr
V oboru finanční, korporátní i personální bezpečnosti působí již více než deset let. Patří mezi zakládající členy sdružení ASIS v České a Slovenské republice. Jeho specializací je především oblast vyšetřování finančních podvodů, vnitřní etická problematika společností, a Pre-Employment Screening, ...

Olahová Kateřina
Olahová působí v oddělení Forenzních služeb společnosti PricewaterhouseCoopers již od roku 2008. Její specializací je vedle samotného vyšetřování podvodů rovněž řízení rizik podvodů, oblast corporate intelligence (prověřování třetích stran), asset tracing (prověřování majetku třetích stran) či ...

Otipka Jakub
Ředitel a hlavní instruktor české pobočky Krav Maga Global, největší světové organizace šířící sebeobranný a taktický systém Krav Maga za hranice státu Izrael. Pro práci v této oblasti se rozhodl již jako mladý poté, co byl brutálně napaden neonacisty a následně zařazen do programu ochrany svědků. V ...

Paul Christian
Christian Paul, Head of Cluster Security & Crisis Management CEE, Siemens AG Österreich. Christian získal 20 let zkušeností v oblasti veřejné bezpečnosti (Armáda, Policie a Organizace spojených národů) především v rámci speciálních operačních přiřazeních (např. byl 9 let ve speciální zásahové ...

Pour Marek
Mgr. Marek Pour již více jak 15let působí ve společnosti Coca-Cola HBC Česká republika s.r.o v různých pozicích v bezpečnostní oblasti. Od roku 2006 jako Manager bezpečnosti a kontroly řídí firemní bezpečnosti v rámci České a Slovenské republiky této korporátní skupiny. Zodpovídá za bezpečnostní ...

Průša Jaromír
V prostředí komerční bezpečnosti se Jaromír pohybuje již 21let, kdy působil nejprve u renomovaných bezpečnostních agentur na pozicích od strážného po regionálního manažera, manažera speciálních zakázek, manažera pro obchodní domy. V roce 2005 Jaromír nastoupil ke společnosti Ahold Czech Republic ...

Rosol Ivo
Ivo Rosol se narodil se 19. 4. 1958 v Praze, je ženatý a má tři děti. Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor technická kybernetika. Jako interní aspirant v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV se věnoval se studiu adaptivního řízení procesů popsaných stochastickými modely. Od roku ...

Roxer Roman
Roman Roxer studoval na City University of Seattle (USA) počítačové systémy a management. Svoje poznatky a bohatou praxi nyní naplno využívá na pozici technického ředitele ve společnosti TSS Group. Tato společnost i díky němu získala významnou pozici na českém a slovenském trhu, kde patří k ...

Spáčil Radovan
Radovan Spáčil tvoří nedílnou součást tvůrčího projektového dua společnosti TGAS (Radovan Spáčil, Dušan Vavrečka), kde se oba zásadním způsobem podílejí na vzniku všech bezpečnostních projektů cílených na prevenci kriminogenních jevů a závažných patologických jevů cílených na mládež, postižené a na ...


 
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU 2014

Mezinárodní Konference bezpečnostního managementu (KBM) jsou tradiční události nabízející řadu atraktivních témat ze světa komerční i nekomerční bezpečnosti a bezpečnostních technologií. Konference se opět odehraje v režii přední mezinárodní organizace ASIS International sdružující bezpečnostní ...


Reklama - Virtuální kurzy

Úspěšná prezentace
Virtuální kurz
Cena kurzu: 275Kč (bez DPH)

Krizová komunikace
Virtuální kurz
Cena kurzu: 275Kč (bez DPH)

Manipulace
Virtuální kurz
Cena kurzu: 275Kč (bez DPH)

Trénink trenérů
Virtuální kurz
Cena kurzu: 825Kč (bez DPH)


agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com
Copyright © 1996-2018, agentura Motiv P s.r.o. All rights reserved.


Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.