Enter code Log in
Helpdesk

 
66.55 CZK
2.42 €

  Buy


Author: Motiv P
Podobně jako král v tomto příběhu, hledáme někdy urputně problém tam, kde vůbec není. A k vyřešení našich problémů je často zapotřebí úplně jiné změny, než té vnější.

The video is uploading.


Komentáře

F. Hroník

Jaké je poselství příběhu?

Ponechme stranou, jestli je spravedlivé, že boty „nevynalezl“ šašek. Moudří lidé velmi dobře ví, že zbavit svět nějakého zbytečného trápení znamená změnit naši mysl a naše postoje. Nikoli celý svět okolo. Pokrýt celé království hovězími kůžemi znamená měnit celý svět, a to se nikdy moc nedaří. Každá opravdová změna je vnitřní. Má subtilnější povahu.

Boty ponechávají každému svobodu, zatímco království plošně pokryté kůžemi již nedává možnost volby. Boty jsou ovšem i zdrojem rozdílu, protože někdo může mít troje a někdo žádné. Tento rozdíl je v pořádku, když není navěky a bosý si může vlastním přičiněním přijít na plný botník.

A přeci jen se vraťme ke spravedlivosti. Kdo je právoplatným vynálezcem? Každý autor potřebuje svého šaška a bez krále by byl šašek příliš bezejmenný.František

Jsme my, lidé, spravedlivější než Bůh?

Mnohokrát jsme se o to snažili, ale zaměnili jsme spravedlnost za rovnost ve všem a od samého počátku. Rozvoj nás všech je postaven na různosti a rozdílu. Jakákoliv snaha po rovnoměrném rozdělení ve firmě či společnosti dopadla špatně. Každý máme jiné kvality a některé z nich jsou hodnoceny více a některé méně. Útočníci v kolektivních sportech jsou placeni lépe než obránci a v jednom týmu může nejlepší útočník brát desetkrát více než nejméně placený útočník. Herci nebo inženýři jsou na tom podobně. Jde o to, aby rozdíly, které nazýváme vstupní nerovností, byly ty, které popohání druhé k tomu, aby svůj handicap dohnali nebo zhodnotili jiné kvality, s nimiž mohou lépe soutěžit. A k tomu potřebujeme rovnost příležitostí a šancí, která však není zárukou výsledku, že každý budeme mít po 5 jablcích.

A ještě něco: Kdyby tu byla rovnost ve všem a od samého počátku, byli bychom příliš stejní a nepotřebovali se.Luděk
obávám se, že je to čím dál větší problém v moderním světě; všichni si máme být rovni i za cenu toho, že někde dle kvót budou přijímat někoho jiné barvy pleti, ženu apod.; všichni si máme být rovni; dáváme rovná práva lidem, kteří nerespektují naši kulturu, mají nárok na stejné dávky, ačkoli zde nikdy nepracovali...

Pro vkládání komentářů musíte mít zakoupené toto video.

agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com
Copyright © 1996-2018, agentura Motiv P s.r.o. All rights reserved.


Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.