Enter code Log in
Helpdesk

 
66.55 CZK
2.42 €

  Buy


Author: Motiv P
Příběh vypráví o králi, který při svém rozhodování projevuje kvality manažera 21.století. Zároveň se zde také dovídáme o rozdílném přístupu k lidem z pohledu výkonnosti a loajality.

The video is uploading.


Komentáře

F. Hroník

Jaký je král, který sklízí, co nezasel, některé své lidi upřednostňuje a nemilosrdně zúčtuje s nevěrnými?

Než si na tuto otázku odpovíme, zopakujme si ta nejdůležitější manažerská fakta:
Král zachází tvrději s těmi neloajálními, nevěrnými než s těmi méně výkonnými.
Každý dostal různý počet hřiven, uspět však mohl i ten, co dostal jednu hřivnu (vedle vstupní nerovnosti je rovnost příležitostí a šancí uspět)
Nejlepší bere vše (uplatnění principu diferenciace)

V těchto třech bodech máme snad to nejpodstatnější z managementu výkonnosti.

Jack Welch, legendární a tvrdě výkonově orientovaný manažer, byl schopen odpustit nevýkon či chybu, ale nikoli neloajalitu. S neloajálním člověkem se velmi rychle rozcházel. Co však rozumíme loajálností? Každý člověk v jakékoliv organizaci se vzdává jisté míry autonomie. Není jen sám za sebe, ale ocitá se v určité roli. Očekává se od něj, že bude hájit zájmy a hodnoty organizace. Loajalita je téma, které má kořeny už v počátcích lidstva. Bez ní nebylo možné přežít a pro většinu organizací, ale i států patří k základům stavby, kterou staví.

Startovní čáry jsou pro každého jinde, každý běží trochu jinou trať, ale každý má možnost zvítězit či něco jiného vyzískat. Jsme odpovědni za to, jak naložíme se svými hřivnami, ať již pod nimi chápeme peníze, talent nebo jiné dispozice. Dnes ve firmách nevystačíme s pouhým defenzivním plněním úkolu.

Již je zřejmá odpověď na otázku, zda král je dobrý. Ano, projevuje kvality manažera 21. století.


Pro vkládání komentářů musíte mít zakoupené toto video.

agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com
Copyright © 1996-2018, agentura Motiv P s.r.o. All rights reserved.


Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.