Enter code Log in
Helpdesk

MANAGEMENT CARTOONS
SORT
FILTER
 
O králi lvů
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2016, Autor: Motiv P
Manažerský příběh - O králi lvů
More
Tajemství
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
Příběh o tom, jak za nás mluví naše skutky, a že tajemství úspěšných lidí není ani tak zdrojem moci, jako spíše odpovědnosti.
More
Změň svět skrze sebe
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
Příběh vypráví o člověku, který zůstal raději v zajetých kolejích a nechal se řídit osudem, než aby jej vzal do svých rukou. Řídil sám sebe a byl za sebe zodpovědný.
More
Římský císař
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
Manažerský příběh o tom, kam až může zajít opájení se mocí a proč je tak důležité neztrácet kontakt s realitou.
More
Každý člověk může překročit svůj stín
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
Manažerský příběh vypráví o tom, že udělat v životě přešlap, byť veliký, nemusí nutně znamenat konec. A vždy můžeme změnit svůj směr.
More
Kdo s koho
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
Manažerský příběh pojednává o tom, kam vás může nasměrovat neústupnost, a proč je potřeba také klást otázky a nejen odpovědi.
More
Otázky a odpovědi
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
Každý bychom rádi slyšeli odpovědi na své otázky. Není ale něco mnohem důležitějšího? Třeba už konečně začít jednat?
More
O plodu horoucnosti
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
Co musíme znát, než se pustíme do budování své citadely? Přesně to, co si potřebujeme ujasnit před realizací každého projektu.
More
Svatoplukovy pruty
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
Kníže Svatopluk byl moudrý muž. Když předával své království svým třem synům, rádně je poučil o spolupráci. Proč je vlastně spolupráce tak důležitá?
More
Vnímáme celky
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
Na Cambridge University provedly zajímavý výzkum. Jeho výsledek budiž poučením pro každého, kdo kdo vidí jen části místo celku.
More
Co rychleji padá
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
Životní příběh velkého myslitele Aristotela je i po tisíciletích stále aktuální. Jeho přístup k životu a vědě byl nadčasový a mnozí lidé se jím inspirují dodnes. Co si z něj může vzít manažer 21.století?
More
Anička má vizi
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
Animovaný příběh pro manažery vypráví o prostředí, které v dobrém úmyslu vytvořila paní učitelka ve školce. Co se však stane, když jedno z dětí použije fantazii?
More
Karavana v poušti
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
Animovaný příběh vypráví o karavaně putující pouští. Co musí zvládnout, aby se dostala bezpečně až do oázy? Co musí zvládnout manažer, který chce společně s lidmi dojít do stanoveného cíle?
More
Spravedlivá cena
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
V příběhu vystupuje sultán Anóšarván a jeho kuchař, který má nakoupit za "spravedlivou cenu". Okolnosti Vám napoví, jak je důležité zvolit správný styl vedení a o významu rozlišovací úrovně manažera.
More
Příběh dlužníka, jeho krásné dcery a lichváře
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
Manažerský příběh vypráví o nečestném lichváři a o dceři dlužníka, která je stejně krásná jako chytrá. Jak si dcera poradí s bezvýchodnou situací? Tak jak by to měl udělat dobrý manažer.
More
Rozbitá okna
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2014, Autor: Motiv P

Každá drobnost je ve firmě důležitá a nic není pod manažerovu úroveň. Na otázku proč se nevyplácí přehlížet detaily a jaké má takové chování důsledky vám odpoví tento příběh.

More
Firemní kultura - opice
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2014, Autor: Motiv P

Manažerský příběh Františka Hroníka vám pomůže osvětlit význam a důležitost firemní kultury, jejího vhodného nastavení a vlivu na chod organizace.

More
Chrám slunečních hodin
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2014, Autor: Motiv P
Manažerský příběh vypráví o monarchovi, který při budování chrámu zapomněl na samotné základy. Základy, na nichž je založena prosperita a dlouhotrvající růst firmy.
More
Spolu
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2014, Autor: Motiv P
Manažerský příběh pojednává o tom, jakou roli hrají emoce při řízení firmy. Mrzák a slepec nám ukáží dvě rozdílné cesty, kterými se můžeme vydat nejen při řízení firmy.
More
O sněhové vločce
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
Manažerský příběh pojednává o tom, jak se ve firmách uplatňuje diverzita a jiné přírodní zákonitosti. To vše na krásně poetickém příkladu sněhové vločky.
More
Hodný strážce majáku
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
Manažerský příběh pojednává o tom, jak je pro manažera důležité správně zvolit priority a vyvažovat zájmy všech zúčastněných.
More
O dvou úhlech pohledu
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
Manažerský příběh pojednává o tom, jak je důležité nahlížet na situace z více pohledů a vybrat si ten správný. Ten, který nás posune v životě dál.
More
Zvuková a myšlenková bariéra
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
Manažerský příběh pojednává o tom, jak je pro manažery důležité znát své limity a neustále zkoušet a pokoušet. To vše na příkladě lidí, kteří byli nejprve označováni za snílky.
More
Sedlák a synové
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2015, Autor: Motiv P
Manažerský příběh pojednává o tom, jak probudit v lidech vnitřní motivaci. Umírající sedlák důvtipně využije lsti, aby synům pomohl najít opravdový poklad.
More
Čím se řídit
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Manažerský příběh pojednávající o tom, jak je důležité se řídit vlastními cíli a ne veřejným míněním. Pomohou nám k tomu otec, syn a osel, kteří musí sami zjistit, co je důležité a správné.
More
Stařec a fíkovník
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2014, Autor: Motiv P
Chcete vědět co ve skutečnosti znamená být manažerem? Jaká je oběť a jaká je odměna za tuto tvrdou práci bez skutečné jistoty? Pak je tento příběh určen právě Vám.
More
Kupec a osel
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2014, Autor: Motiv P
Příběh Františka Hroníka obsahuje moudré ponaučení pro manažery, kteří nechtějí být neustále natahováni na buben, dělat práci někoho jiného a v noci bdít místo snít.
More
Osel a slavík
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2013, Autor: Motiv P
Každý jsme jiný a jak se zpívá ve známé české pohádce "ten dělá to a ten zas tohle". To, v čem tkví tajemství vysokého výkonu organizací a produktivity jejich pracovníků vám napoví právě tento příběh.
More
Pes a kus masa
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2013, Autor: Motiv P
Tento příběh vypráví o tom, kam až může vést snaha zalíbit se za každou cenu společensky a pracovně významnějším lidem a proč je tak důležité neztratit sám sebe.
More
Vábení
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2013, Autor: Motiv P
Animovaný manažerský příběh
More
Opice zvaná Zachrajijáš
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2013, Autor: Motiv P
Někteří lidé by neustále někoho zachraňovali a mluvili za druhé, protože vždy ví nejlépe, co je pro ně dobré. Jací jsou tito manažeři zachránci a co od nich můžeme očekávat?
More
O huse, která snášela zlatá vajíčka
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2013, Autor: Motiv P
Příběh vám napoví, jaký je rozdíl mezi produkcí a produkční schopností a proč mohou být i některé nízké náklady ve skutečnosti velmi drahé.
More
Odkaz beduína
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2013, Autor: Motiv P
Někdy se v práci neustále točíme dokola v kruhu a nikam to nevede. Co si s tím počít? Někdy je odpověď jednodušší než bychom čekali.
More
O židovském obchodníkovi a motivaci
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2013, Autor: Motiv P
Tímto příběhem František Hroník vysvětluje, jak velmi je důležitá vnitřní motivace a jak ji v lidech posilovat. Zároveň také naznačuje co se stane, když zkusíme řídit motivaci druhých.
More
Boty na cestu
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Podobně jako král v tomto příběhu, hledáme někdy urputně problém tam, kde vůbec není. A k vyřešení našich problémů je často zapotřebí úplně jiné změny, než té vnější.
More
Spravedlivé dělení
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Příběh má za úkol ukázat správné využití otázky spravedlnosti a rovnosti ve firemním prostředí. To vše na příkladu dětí, které se musí rozhodnout, zda rozdělit jablka lidským nebo božským způsobem.
More
Podobenství o hřivnách
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Příběh vypráví o králi, který při svém rozhodování projevuje kvality manažera 21.století. Zároveň se zde také dovídáme o rozdílném přístupu k lidem z pohledu výkonnosti a loajality.
More
Správný směr
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Příběh vypráví o mistrovi, který se na svět díval jiným pohledem než ostatní. Poukazuje na to, jak firmě může prospět člověk jehož mysl pluje proti proudu většiny.
More
Bohatství
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Co je to opravdové bohatství? Činí bohatství člověka skutečně bohatým? Odpověď na tyto otázky vám poskytne stejnojmenný příběh pro manažery od Františka Hroníka.
More
Vězňovo dilema
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Poselství tohoto příběhu spočívá v zamyšlení nad otázkou důvěry. Nad tzv. bariérou "já a oni". A to z pohledu sociálně psychologického i ekonomického.
More
Rabínův dar
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Na kom ve firmě opravdu záleží? Na vás, na kolegovi, na šéfovi nebo vašich podřízených? Komu bychom měli projevovat tu největší úctu? Kdo má ve firmě tu nejvyšší cenu a hodnotu?
More
Cesta ke studánce
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Nejen to, co lze změřit je součástí organizace. Tento příběh vám poskytne námět na přemýšlení a zároveň vodítko podle čeho si vybírat své preference a jakou vlastní cestu zvolit.
More
Vtip o manažerské empatii
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Tento manažerský příběh Františka Hroníka učí, jak je důležité jednat citlivě a s rozmyslem, být otevřený novým zkušenostem a nedívat se pouze jedním tunelovým viděním.
More
O vzorech
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Manažerský příběh vám prozradí, co je nejdůležitější pro vybudování vaší silné osobnosti a jakou roli hrají vzory v dosahování našich cílů.
More
Kladivo
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Příběh o tom, jak někteří lidé mohou být rozezleni na druhé, i když neví proč, z jakého důvodu. Také se vám někdy stalo, že jste se "přednaštvali" pouze na základě předpokladu?
More
Bůh dodává jen suroviny
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Manažerský příběh, o tom, že v životě je lépe zakoupit semena, pěstovat je a těžit z nich.
More
Čím se řídit - s komenářem Františka Hroníka
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Manažerský příběh pojednávající o tom, jak je důležité řídit se vlastními cíli a ne veřejným míněním. Pomohou nám k tomu otec, syn a osel, kteří musí sami zjistit, co je důležité a správné.
More
Kdo najde koně?
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Manažerský příběh o tom, jak jednoduché řešení může být to nejlepší. U složitých úkolů zkusme najít banální řešení a ty složitější nechme na někdy jindy, jako kuchař v našem metaforickém příběhu.
More
O prasklých žárovkách a vysypané kabelce
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Manažerský příběh o údržbáři, který ví, co znamená dobré vychování a to, že nezáleží, jestli všechny žárovky v hotelu svítí, ale jak se lidé v hotelu cítí.
More
Smrt v Teheránu
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Manažerský příběh vypráví o bohatém a mocném Peršanovi a o osudu, který je, jak víme velmi nevyzpytatelný.
More
O cíli
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Inspirující příběh pro manažery vypráví o učni lukostřelecké školy, který objeví svůj cíl a stane se tak mistrem svého života.
More
O dávkách
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Manažerský příběh pojednávající o zákoutí lidské touhy. V příběhu vystoupí řečník Mullah a prostý podkoní, který je zajímavou zpětnou vazbou pro "manažera" Mullaha. Jak zatáhnout druhé do hry? A jak dávkovat informace postupně?
More
O dobrém a špatném vínu
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Manažerský příběh z pera Františka Hroníka o králi, který hledá vinu všude, jen ne u sebe. Poselství příběhu, které hledá zodpovědnost a poděkování v dobrém, ale i ve špatném víně.
More
Osel a břemeno
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P

Které břemeno je nejtěžší? No přece to, které není. Hledat nejsnadnější cesty může jen osel, tak jak tomu je v našem příběhu.

More
O muži, který každých deset minut tleskal rukama
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Po shlédnutí tohoto manažerského příběhu si jistě položíte základní otázku: "Kdy a kde ve firmě tleskáme, abychom zaplašili slony?"
More
Brouk nosatec
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
V následujícím příběhu je hlavní postavou Brouk nosatec, který ať už chceme či nechceme je součástí našeho života i naší firmy. Tento brouk dodal inspiraci mnohým lidem v Americe i Františkovi Hroníkovi pro jeho "nejcennější neúspěch."
More
Nejdříve si oloupejte svůj pomeranč
66.55 CZK/2.42 €
Rok: 2012, Autor: Motiv P
Manažerský příběh, který metaforicky vypráví o tom, zda-li dokážeme ve firmě nalézt svůj pomeranč a oloupat si jej.
More

agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 726/14, 618 00 Brno

E-mail: helpdesk@motivp.com
Tel: +420 545 234 698
www.motivp.com
Copyright © 1996-2018, agentura Motiv P s.r.o. All rights reserved.


Agentura Motiv P používá na svém webu www.MotivP.com soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.